Mångmiljonstiftelse skapar nytt innovations- och entreprenörspris vid Uppsala universitet

Under Uppsala universitets mer är femhundraåriga historia har en rad viktiga forskningsgenombrott gjorts vid universitetet.

Under Uppsala universitets mer är femhundraåriga historia har en rad viktiga forskningsgenombrott gjorts vid universitetet.

Med ett stiftelsekapital om 20 miljoner kronor har en ny stiftelse inrättats: ”Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris”. Med ändamålet att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur kommer stiftelsen årligen dela ut ett pris om minst en halv miljon kronor.


Stefan Nilsson, ordförande för Uppsala universitets
vänner. Foto: Mikael Wallerstedt

Priset ska enligt stadgarna årligen tilldelas en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att ha kommersialiserat en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet.

Initiativet till stiftelsen togs av universitetets vänförening – Uppsala universitets vänner – och har möjliggjorts genom tio stiftare som vardera donerat två miljoner kronor i stiftelsekapital.

– Priset blir ett sätt att lyfta fram personer som framgångsrikt vidareutvecklat resultaten av sin forskning, bortom själva innovationen, och visat framgångsrik entreprenörsgärning, säger Stefan Nilsson, ordförande för Uppsala universitets vänner.

– Stiftarna vill visa sin uppskattning för forskargärningen, nyttiggörandet av resultaten från forskningen och lyfta fram dess betydelse för vårt välstånd. Deras förhoppning är att priset ska inspirera framtida generationer till sådana vägval.

En rad viktiga forskningsgenombrott

Många produkter och innovationer som idag gör stor skillnad för människor bygger på att personerna bakom upptäckterna, själva eller tillsammans med andra, visat på stort eget engagemang och entreprenörskap.

Under Uppsala universitets mer är femhundraåriga historia har en rad viktiga forskningsgenombrott gjorts vid universitetet. Även om många av dessa är välkända är det hårda arbetet för att omsätta forskningsresultat till nationell och internationell samhällsnytta ofta mindre känt.

Priset kommer uppmärksamma framgångsrika entreprenörer och synliggöra både innovationen och de insatser som krävs för att föra ut resultat från forskning till samhällsnytta.

Prisutdelning planeras

Anders Hagfeldt, Uppsala universitets rektor.
Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsala universitets rektor, Anders Hagfeldt, välkomnar stiftarnas initiativ.

– Jag är mycket glad och stolt över att stiftarna valt att uppmärksamma Uppsala universitets innovationskraft. Det är inspirerande att känna stiftarnas engagemang för att lyfta fram personer med anknytning hit som bidragit starkt till utvecklingen av vårt samhälle. Uppsala universitet har en lång och stark tradition av nyttiggörande och denna entreprenöriella anda förtjänar verkligen att belönas, säger rektor Anders Hagfeldt.

Priset planeras att för första gången delas ut vid en ceremoni försommaren 2022.

De som bildat stiftelsen, alla på lika villkor och med samma insats, är: Ralph Axelson, Henrik Didner, Carl af Ekenstam, Lars Lannfelt, Anders Lindström, Arne Skoglund, Mathias Uhlén, Per Uhlén samt Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin