Universitetets väderobservationer bland de äldsta i världen

Under 2022 firar universitetets vädermätningar 300 år. Det firas bland annat med ett symposium under sommaren 2022..

Under 2022 firar universitetets vädermätningar 300 år. Det firas bland annat med ett symposium under sommaren 2022..

Hallå där Erik Sahlée, lektor i meteorologi och ansvarig för Uppsala universitets väderobservationer som fyller 300 år 12 januari 2022. Detta firar Uppsala universitet med ett Celsius-jubileum.


Varför firar vi dessa vädermätningar?

Anders Celsius egna anteckningar och
väderobservationer som förvaras på
universitetsbiblioteket. Foto: Malin Eivergård

– Uppsalas universitets vädermätningar startade 1722 och tillhör en av de äldsta instrumentella temperaturserierna i världen. Vid denna tidpunkt i början på 1700-talet så fanns det mycket få andra platser med liknande mätningar men Berlin har en liknande väderserie.

– Den stora uppbyggnaden av väderobservationsnätet började först med upprättandet av nationella väderinstitut under andra halvan av 1800-talet. Före denna period var mätningarna begränsade till främst Europa, och Nordamerika.

Vilken roll spelade Celsius när det gäller väderobservationer?
– Anders Celsius var med och startade upp mätningarna 1722 tillsammans med professor Erik Burman. Celsius tog sedan över hela ansvaret från 1729. Sedan är han förstås även känd för sin egen termometer. Hans kalibrering genom användandet av fryspunkten och kokpunkten för vatten fick stort genomslag.

– Tidigare fanns ingen riktigt gemensam och pålitlig standard för temperaturskalorna. Celsiustermometer började användas i Uppsalas observationer den 2 juni 1743. Då använde man en omvänd skala jämfört med idag; 0 grader sattes vid kokpunkten och 100 grader vid fryspunkten.

Ni mäter väder men talar om klimat. Hur hänger väder och klimat ihop?
– Vädret är det vi upplever, det vill säga hur atmosfären ser ut just nu eller under kortare tidsskalor. Vädret ändras från timme till timme och vecka till vecka. Klimatet beskriver genomsnittet av vädret för en viss plats bestämt från en längre tidsperiod, normalt 30 år. Ett sätt som man brukar beskriva skillnaden på är: ”Klimatet är vad du förväntar dig, vädret är vad du får”.

Malin Eivergård

Symposium och bildtävling


  • Under jubileumsåret organiserar institutionen för geovetenskaper ett symposium för att fira dessa 300 år av vädermätningar. Symposiet var planerat till den 12 januari, men har skjutits fram till sommaren 2022.
  • Institutionen för geovetenskaper organiserar också en väderbildstävling. Skicka in din bästa väderrelaterade bild till kommunikator@geo.uu.se eller lägg upp på Instagram och tagga med #Celsius300.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin