Nytt nätverk: Sociala innovationer för bättre hälsa

Nätverket SIHI Sweden ska knyta kontakter mellan forskare, entreprenörer och organisationer som sysslar med social innovation inom hälsa.

Nätverket SIHI Sweden ska knyta kontakter mellan forskare, entreprenörer och organisationer som sysslar med social innovation inom hälsa.

Att främja sociala innovationer för bättre hälsa i Sverige. Det är syftet för det nya nätverket SIHI Sweden. Men också att lära av innovationer i andra länder. –Vi ska försöka knyta ihop människor och aktörer, sprida goda idéer och samskapa kunskap kring olika problem, säger Mats Målqvist, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.


Mats Målqvist, professor vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa. Foto: Mikael Wallerstedt

SIHI är en global organisation som skapats av WHO och Sida, som nu etablerar sig i Sverige. Syftet är att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte och att knyta kontakter mellan forskare, entreprenörer och organisationer som sysslar med social innovation inom hälsa.

– Fokus har varit på låg- och medelinkomstländer fram till nu men vi har startat SIHI Sweden som ska verka för sociala hälsoinnovationer inom Sverige. Men också med utbyte mellan Globala Nord och Globala Syd, säger Mats Målqvist.

Han är nybliven föreståndare för Swedesd (Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling), som blir hemvist för det nya nätverket. Två andra aktörer är KI Innovations och organisationen MAD.

Öka utbytet med syd

Så snart det svenska nätverket är etablerat kommer Mats Målqvist att jobba för att öka utbytet med länder i Syd. Traditionellt har global hälsa (eller internationell hälsa som det tidigare kallades) handlat mycket om att utbilda läkare och barnmorskor i Sverige för att åka till Afrika och jobba. Idag ser det annorlunda ut, menar Mats Målqvist.

– Jag ser det som en viktig del av SIHI:s uppdrag i Sverige att jobba för en förändrad syn på vad global hälsa är. Att det är någonting som vi gör tillsammans, inte att vi bara studerar hur saker och ting är i Afrika och Asien. Global hälsa är inte ”folkhälsa någon annanstans”. Det handlar om samhällsstrukturer, gemensamma samhällsproblem och hur vi tillsammans kan hitta lösningar.

Stöd från mamma till mamma

Nätverkets webbsida lanseras den 11 februari och där kan man läsa om olika pågående projekt. Ett exempel på en social innovation finns i Malmö. Där pågår sedan en tid ett projekt med Yalla Trappan, ett kvinnokollektiv som jobbar med arbetsintegration i det utsatta området Rosengård.

– Där har vi ett projekt där vi använder Philani-modellen för stöd från mamma till mamma, en metod som har utvecklats i Kapstaden och som vi nu försöker kontextualisera i Sverige. Det är en social innovation, ett nytt sätt att arbeta på, som vi nu försöker använda i en svensk kontext, berättar Mats Målqvist.

Många samhällsutmaningar

Inom vården finns det fler exempel på användbara innovationer som importerats från andra länder. Till exempel kängurumetoden i vården av för tidigt födda barn som togs fram i Colombia och används även i Sverige. Ett annat exempel är en hydreringslösning med salt, socker och vatten som togs fram i Bangladesh och idag används brett inom vården.

Varför behövs ett sånt här nätverk?
– Vi behöver nya sätt att göra saker på. Vi kan bara gå till krisen inom förlossningsvården som debatterats under hösten. Hur kan man jobba på nya sätt där? Vi har klimatförändringar, hur påverkar de hälsan? Vi pratar mycket om integration som också handlar mycket om social och emotionell hälsa. Det finns jättemånga samhällsutmaningar och vi behöver nya och innovativa sätt att arbeta på.

  Annica Hulth

  Globalt nätverk för sociala innovationer inom hälsa


  • Social Innovation in Health Initiative (SIHI) är ett globalt nätverk som ska främja social innovation inom hälsa.
  • SIHI Sweden är ett nybildat nätverk som bland annat syftar till att främja tvärvetenskaplig forskning om sociala innovationer för hälsa. Det ska ske genom att koppla samman forskare, studenter, entreprenörer, beslutsfattare och andra aktörer inom privat sektor, offentlig sektor, civilsamhället och ideella organisationer.
  • Värd för SIHI Sweden är Swedesd vid Uppsala universitet.

  Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin