Uppsala universitet blir nod i solenergiforskning

SOLVE's mål är en hållbar expansion av solceller

SOLVE's mål är en hållbar expansion av solceller

Marika Edoff, professor och föreståndare för avdelningen för Solcellsteknik, blir koordinator för Uppsala universitets nya kompetenscentrum inom solenergi, Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE). Visionen är ett brett genomslag för solel i Sverige. SOLVE startar upp sin verksamhet under januari 2022.


Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik
och koordinator för SOLVE. Foto: Mikael Wallerstedt

SOLVE har som övergripande mål att bidra till en hållbar expansion av solceller i Sverige. Kompetenscentrumet har olika temaområden som inkluderar: ny solcellsteknik, byggnadsintegrering, förbättrade solcellssystem, utnyttjande av land, ekonomi och affärsmodeller för solceller, planering för storskalig expansion av solceller. Centrumet är uppbyggt kring en forskarskola med flera doktorander med olika specialområden. Samarbete, både mellan lärosäten och institut samt företag och offentlig sektor är centralt för SOLVE’s verksamhet.

– Att vi får ett kompetenscentrum inom solenergi betyder jättemycket för att bekräfta Uppsala universitet som en viktig nod för solenergiforskning i Sverige men även internationellt. Det innebär också att våra studenter får upp ögonen för solceller och kanske även energiforskning i stort, säger Marika Edoff.

Startar forskarskolan inom solel

Hon kommer att jobba tillsammans med kollegan Jonathan Scragg, forskare vid institutionen för materialvetenskap, för att få igång organisationen kring centrumet.

– Jonathan kommer att leda SOLVE tillsammans med mig. Under den närmaste tiden kommer vi också anta ett antal doktorander till forskarskolan tillsammans med kollegorna på Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Mälardalens universitet, SLU och RISE. När projektet väl är gång hoppas jag kunna bidra med min forskning på solcellsteknik i centrumet, liksom att bidra inom området livscykelanalys, säger Marika Edoff.

Så ska solel få bredare genomslag

Antalet solcellsinstallationerna ökar i hela världen. Sverige har varit sen på bollen men nu tar tekniken fart även här. Marika Edoff berättar att det därför är centralt att ställa viktiga forskningsfrågor och arbeta med dem för att förebygga att utvecklingen bromsas.

– Ett exempel är vilken typ av land som är lämpliga för solcellsinstallationer. Hur identifierar vi vissa områden och förenklar tillståndsprövningar? Ska värdefull jordbruksmark kunna arrenderas ut för solcellsinstallationer? I så fall finns det möjlighet att fortsätta använda marken för matproduktion samtidigt? Vilket är nästa stora tekniska genombrott för solcellstekniken?

SOLVE kommer att arbeta brett i forskningen för att bidra till att solel ska få ett brett genomslag i Sverige. De kommer även att sprida information och utbilda doktorander och studenter för att uppnå en bred och djup kunskap om solcellers teknik och system på olika nivåer.

Jobba fram ett avtal

Under uppstartsfasen kommer Marika Edoff att jobba med att ta fram ett centrumavtal tillsammans med universitetets jurister, som reglerar hur SOLVE kan samarbeta.

– Vi har uppstartsmöte och första stormöte för SOLVE under januari. Framöver blir den stora uppgiften att planera verksamhet i våra olika temaområden och att få företag och akademi att samarbeta på ett bra sätt.

Sara Helperin

Kompetenscentrum inom hållbara energisystem


Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) är en del av Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum under 2022-2026 inom hållbara energisystem. Finansieringen av centrumet delas mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Huvudsökande: Uppsala universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet.

Total budget: 129 627 740 kronor.

Koordinator:Marika Edoff

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin