Startklart för Sveriges första masterprogram i biologiska läkemedel

Sista datum att ansöka till masterprogrammet är 19 april 2022.

Sista datum att ansöka till masterprogrammet är 19 april 2022.

Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet befinner sig vid frontlinjen i utveckling av nya biologiska läkemedel. Hösten 2022 omsätter forskarna sin expertis i ett nytt masterprogram som redan tar plats bland Uppsala universitets mest eftertraktade.


Jamie Morrison, programansvarig vid
Farmaceutiska fakulteten.

Proteinbaserade läkemedel är en vetenskap i snabb rörelse framåt. Med lång halveringstid och riktad verkan i kroppen möjliggör de effektiva behandlingar, men att skapa formuleringarna som kan ta proteinet hela vägen till målet förblir en utmaning för forskningen. Det ställer akademi och industri inför stora kompetensbehov, och höstterminen 2022 lanserar Uppsala universitet ett tvåårigt masterprogram med fokus på biologiska läkemedel.

– Trots att ämnet vuxit exponentiellt i snart tio år finns knappt några utbildningar. Vårt masterprogram blir först i Sverige och ett av bara en handfull i Europa. Att bryta ny mark medför ett stort ansvar, men vi har fått fantastisk respons och engagerat flera ledande forskningsmiljöer vilket gör att vår kursplan omfattar de biologiska läkemedlens hela livscykel, säger Jamie Morrison, programansvarig vid Farmaceutiska fakulteten.

Stort intresse bland studenterna

Söktrycket vid denförsta ansökningsomgången bekräftar ett stort intresse även bland studenterna. Programmet tog direkt plats bland Uppsala universitets populäraste masterutbildningar, och nu väntar uppgiften att komponera en optimal deltagarmix samtidigt som alltfler branschaktörer ansluter till det nätverk som omger programmet.

– Ska Sverige klara framtida kompetensbehov krävs en internationell rekryteringsbas, och vår avsikt är att anta en majoritet utländska studenter. De företag och myndigheter vi är i dialog med ser stora värden i att tidigt möta potentiella medarbetare. Flera av dem har redan gett klartecken för att bidra med gästföreläsningar och att vara värd för examensprojekt, och jag är övertygad om att vi redan från start kommer att tillhandahålla en utbildning av högsta kvalitet, säger Jamie Morrison.

Magnus Alsne

Masterprogram i biologiska läkemedel


  • Masterprogrammet i biologiska läkemedel ges på heltid och engelska. Sista anmälningsdatum är 19 april 2022 med kursstart Höstterminen 2022.
  • Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.
  • Farmaceutiska fakulteten erbjuder sedan tidigare två internationella masterprogram med fokus på läkemedelsutveckling och läkemedelsmodellering.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin