Nya forskarmiljöer visar vägen till bättre läkemedelsanvändning

Björn Wettermark, Sofia Kälvemark Sporrong och Hossein Hajiebrahimi, Uppsala universitet

Björn Wettermark, Sofia Kälvemark Sporrong och Hossein Hajiebrahimi, Uppsala universitet

Den svenska stadsbilden domineras allt mer av apotek och annonser för nätläkare. Tillgång och mångfald eller tummelplats för entreprenörer – åsikterna går isär, men vad säger vetenskapen? Nu satsar Uppsala universitet på forskningsmiljöer inom samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi som ska bidra till att ta ut rätt kurs för framtiden.


Att förmå patienter att ta sina läkemedel på rätt sätt tillhör vårdens viktigaste utmaningar. Likväl visar studier hur nästan vart fjärde kundbesök vid de svenska apotekens receptdiskar sker helt utan medicinsk information. När dessutom e-handeln med läkemedel snabbt vinner ny mark ökar även samhällets behov av vägvisning för att ta ut rätt kurs för framtiden, och för att bidra till den kunskap som krävs har Farmaceutiska fakulteten valt att investera i två nya forskningsmiljöer som just nu tar form.

– Efter åtta år vid Universitetet i Köpenhamn var tiden rätt att återvända till Sverige och Uppsala. Här låg den samhällsfarmaceutiska forskningen närmast vilande, och steget från en stor, interdisciplinär grupp till att bygga från grunden är en intressant utmaning. Här gör jag allt själv, vilket medför många och långa arbetsdagar, men också att varje insats har betydelse för ämnets framtid vid fakulteten, konstaterar Sofia Kälvemark Sporrong, nyrekryterad professor i Samhällsfarmaci.

Korridoren vid Biomedicinskt Centrum delar Sofia med Björn Wettermark, nyrekryterad professor i läkemedelsepidemiologi: ett fält med fokus på läkemedelsanvändning och dess effekter i befolkningen. Efter att deras akademiska banor korsades för första gången redan på 1990-talet har Björn och Sofia fortsatt att röra sig i samma vetenskapliga sfär och idag beskriver de sitt samarbete som konstruktivt och lösningsorienterat.

Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi

– Att arbeta vid ett universitet med bred forskning och utbildning och en farmaceutisk fakultet vars samlade kompetens omfattar hela läkemedelskedjan är svårslaget. Vi har fått ett varmt mottagande, men för att som ny miljö integreras fullt ut måste vi synliggöra de värden vi för med oss. Initialt har vi ägnat stor kraft åt utbildningsinsatser, och ser redan hur intresset ökar bland studenterna att göra master- och fördjupningsprojekt inom våra respektive ämnen, säger Björn Wettermark.

Att Uppsala universitet flyttat fram sin position inom farmacins patient- och samhällsfokuserade områden har också stärkt interaktionen med myndigheter och beslutsfattare: Idag representerar Björn Wettermark universitetet i Region Uppsalas tvärvetenskapliga råd kring covid-19 och har i samarbete med Läkemedelsverket initierat en satsning på att sprida kunskap om läkemedlens påverkan på miljön. Sofia ingår i sin tur i en rådgivande expertgrupp åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmacI

– Som forskare har vi ett ansvar att föra ut resultaten av vårt arbete i samhället, och i ett land vars förtroendevalda är lyhörda för utredningar finns stort utrymme att påverka med kunskap. Men för att nå dit måste vi bidra både till att identifiera var evidensbaserade policys behövs och genom att kommunicera våra resultat tydligt och i god tid innan beslut tas, säger Sofia Kälvemark Sporrong som 2019 erhöll Rune Lönngrens pris för sin betydelse för kunskap kring apotekens och farmaceuternas roll för god läkemedelsanvändning.

De nya forskningsmiljöerna innebär även ökad närvaro i flera av fältets internationella och svenska kunskapskonsortier. Sedan 2021 har Björn Wettermark en central position i COST ENABLE, ett fyraårigt EU-projekt där experter i 39 länder med gemensam kraft kartlägger och implementerar digitala teknologier i syfte att öka följsamheten vid läkemedelsbehandlingar. Parallellt är han engagerad i det nordiska samarbetet COHERENCE och den svenska databasen SCIFI-PEARL, båda med vetenskapligt fokus på Covid-19.

– Som ny miljö är det viktigt att synas och knyta kontakter längs en bred front. Samtidigt är vi rekryterade som del i en långsiktig satsning, där vårt primära mål är att etablera och rusta stabila verksamheter som lockar talanger och tillför varaktiga värden till farmacin. I Uppsala finns en solid grund att bygga på, vi har fått en bra start och snart är vi redo att lyfta, säger Björn Wettermark.

Magnus Alsne

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin