ENABLE-2 leder fyra projekt i jakten på nya antibiotika

Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2

Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2

Vetenskapsrådets storsatsning ENABLE-2 går med stöd av VINNOVA vidare med fyra projekt som bedöms mycket lovande i jakten på nya antibiotika. I en första antagning har två projekt vid Uppsala universitet, ett vid Linköpings universitet samt ett vid biotechbolaget QureTech Bio AB valts ut för vidare utveckling.


Resistenta bakterier utgör ett av de största hoten mot vår hälsa, vilket gör utvecklingen av nya antibiotika till en akut utmaning för forskningen. Vetenskapsrådet investerar i år 25 miljoner kronor i ENABLE-2, en nationell fortsättning på det europeiska samarbetet ENABLE som redan utvecklat flera antibakteriella läkemedelskandidater. Koordinator för båda initiativen är Anders Karlén, professor vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

– Med Vetenskapsrådets stöd bygger vi vidare på den mycket framgångsrika grund vi med ENABLE lagt för utveckling av nya antibiotika mot patogener som prioriteras av WHO. Anslaget täcker 2022, men vår ambition är att ENABLE-2 ska förbli aktivt längre än så, gärna i samarbete med finansiärer och forskarmiljöer i andra europiska länder, och vårt inledande arbete har varit mycket positivt, konstaterar co-koordinator Diarmaid Hughes.

ENABLE-2 tillhandhåller stöd i form av experimentellt arbete och erfarenhet inom antibiotikautvecklingens tidiga stadier, och satsningen väcker stort intresse bland forskare inom både akademi och biotechföretag. En första utlysning genererade flera högkvalitativa ansökningar, bland vilka en oberoende kommitté valt ut fyra förslag för inkludering i plattformen. Två av projekten är hemmahörande vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

Luke Odell, Farmaceutiska fakulteten

– Vi har skapat en molekyl med lovande egenskaper för fortsatt kemisk utveckling. Via ENABLE-2 får vi tillgång till expertis och resurser inom de discipliner som krävs för tidig läkemedelsutveckling. Det är precis det stöd vi behöver för att ta nästa steg, och vi räknar med att inom ett år kunna ta våra idéer till in vivo proof-of-concept studier, säger forskningsledare Luke Odell.

I det andra projektet som leds vid Uppsala universitet har Anders Karlén och medarbetare identifierat en ny substansklass som visar antibakteriell effekt i test på djurmodeller.

– Vi har i två år utvecklat vårt arbete inom ENABLE, och att vi nu får möjlighet att fortsätta förfina dessa molekyler i ENABLE-2 är avgörande för att ta vårt projekt vidare i utvecklingskedjan mot ett nytt antibiotikum, konstaterar Anders Karlén.

Vid Linköpings universitet utvecklar forskare, under ledning av Frank Hernandez, ett nytt antibiotikum för behandling av multiresistenta bakterier. Gruppen använder en pro-drug princip som specifikt riktar sig mot specifika patogena bakterier.

– ENABLE-2 tillhandahåller exakt den plattform vi behöver för att omvandla våra forskningsresultat till ett läkemedelsutvecklingsprogram. Som ett av de utvalda projekten är det fullt rimligt att vi redan de kommande åren kan inleda kliniska prövningar på människa, säger Frank Hernandez.

Innovativ läkemedelsutveckling pågår även inom privat sektor, och i samarbete med Vinnova har även små och medelstora företag tillgång till ENABLE-2-plattformen. I det fjärde projektet har det Umeåbaserade företaget QureTech Bio AB identifierat en ny klass av antibakteriella substanser och förfogar även över den väl utvecklade kemi som krävs för att förändra och förbättra dessa.

– Det kompetenta stöd och de resurser ENABLE-2 ger tillgång till är fantastiskt. Det leder utvecklingen framåt på ett strukturerat sätt och gör det möjligt att effektivare nå nästa fas, konstaterar Fredrik Almqvist, forskningsdirektör vid QureTech Bio AB.

Uppsala universitets framskjutna position i ENABLE och, sedan 2019, i IMI AMR Accelerator-projektet COMBINE har bidragit till att universitetets Farmaceutiska fakultet idag förfogar över den erfarenhet som krävs för att leda samarbeten av den här omfattningen.

– Vi har visat att vi effektivt kan mobilisera väl fungerande organisationer för denna typ av strategiska satsningar, och att vi nu erhåller medel av Vetenskapsrådet för att koordinera även ENABLE-2 är ett tydligt kvitto på den stora tilltro vi möter inom antibiotikaområdet, säger Anders Karlén.

Magnus Alsne

Fakta


  • ENABLE-2 är en nationell plattform som erbjuder projektstöd vid utveckling av antibakteriella läkemedel.
  • ENABLE-2 finansieras med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.
  • Små och medelstora företag som får positiv utvärdering av ENABLE-2 kan ansöka om finansiering från Vinnova.
  • ENABLE-2 koordineras vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.
  • ENABLE initierades 2014 genom Innovative Medicines Initiative, ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och den europeiska läkemedelsindustrin i syfte att ta en läkemedelskandidat hela vägen till test på människa. Vid projektets slut i oktober 2021 hade flera potentiella leads och kandidatmolekyler utvecklats och en kandidat genomgått fas I-studie med positivt utfall.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin