Partnerskapsavtal tecknat för hållbara fordon

Framtidens eldrivna fordon behöver högeffektiva och hållbara batterier. Uppsala universitet och Volvo Cars ska utveckla samarbeten för ömsesidig nytta – till exempel inom utbildning.

Framtidens eldrivna fordon behöver högeffektiva och hållbara batterier. Uppsala universitet och Volvo Cars ska utveckla samarbeten för ömsesidig nytta – till exempel inom utbildning.

Batteriteknik är hett. Framtidens eldrivna fordon behöver högeffektiva och hållbara batterier, branschen har brist på arbetskraft och akademin behöver industrinära examensarbeten och forskningsprojekt. Idag tecknades ett partnerskapsavtal mellan Uppsala universitet och Volvo Cars för att utveckla samarbeten för ömsesidig nytta.


Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet
och Karin Thorn, Volvo Cars.

Batteriers laddningskapacitet och räckvidd, men också tillverkningsmetoder och val av material, mineraler och komponenter bidrar i hög grad till omställningen till en hållbar fordonspark. Uppsala universitet har en stark internationell profil inom batteriforskning och en helt ny attraktiv masterutbildning i batteriteknik. Volvo Cars kan erbjuda spännande examensarbeten, konkreta forskningsutmaningar och intressanta jobb. Båda parter ser många skäl att knyta närmare band och tecknar därför idag ett partnerskapsavtal.

– Volvo har en lång tradition att bygga vidare på och ett stort kunnande inom fordonstillverkning. Samverkan mellan universitet och näringsliv stimulerar utveckling för båda parter. Utvecklingen inom batteriområdet är starkt expansiv i Sverige och vi har ett gemensamt stort intresse att bidra till hållbara energilösningar. Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Nyckel för framtiden

Även på Volvo Cars ser man samverkan mellan industri och akademi som en viktig nyckel för framtiden. Inte bara inom batteriteknik och elektrifiering, utan på sikt även på områden som t. ex. fysik, kemi och IT.

– Samarbetet mellan industrin och högskolan är viktigt för att nå hållbara lösningar som gynnar vårt samhälle. Därför välkomnar jag ett fördjupat samarbete med Uppsala universitet och ser fram emot att utforska och undersöka nya teknologier tillsammans med talangerna i regionen kring Uppsala, säger Mats Moberg, chef för Volvo Cars forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborg.

– För att skapa hållbara transporter gäller det att ta vara på alla möjligheter till forskning och utveckling inom området. Ett samarbete och ett kunskapsutbyte mellan akademien i Uppsala och teknikerna hos Volvo Cars kommer att öppna för nya lösningar för framtiden, säger Karin Thorn, ansvarig för utveckling av bilens framdrivningssystem inom Volvo Cars forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborg.

Samarbeten inom utbildning

Tanken med ett partnerskapet är att det ska leda till ömsesidig nytta. I detta partnerskap planeras samarbeten inom utbildning, såsom examensarbeten, studiebesök och utveckling av nya utbildningsprogram, utbildningsinsatser kopplade till projektet livslångt lärande. Dessutom ser parterna en stor potential för ökad forskarmobilitet mellan organisationerna och seminarier för att identifiera gemensamma idéer och projekt.

Det strategiska avtal som nu signerats är det femte i ordningen för Uppsala universitet och påminner om liknande avtal med Hitachi Energy, NCC, Uppsala kommunen och Region Gotland. Signeringsdagens program innehöll också bland annat presentation av aktivitetsplan och besök i två laboratorier på Ångströmlaboratoriet.

Anneli Waara

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin