Campus Gotland öppnar klimatsmart föreläsningssal

Den nyrenoverade klimatsmarta föreläsningssalen på Campus Gotland är anpassad för aktivt lärande.

Den nyrenoverade klimatsmarta föreläsningssalen på Campus Gotland är anpassad för aktivt lärande.

Campus Gotland har fått en ny klimatsmart föreläsningssal. Hållbarhet som är ett viktigt profilområde för universitetet har genomsyrat hela projektet. Målet med salen är att på sikt uppnå nettonollutsläpp.


Renoveringen av sal B51 har pågått sedan december 2021 med medel från Uppsala universitets klimatpott. Nu är projektet så pass klart att salen kan användas för undervisning.

Vid ombyggnaden har man använt sig av upcycling och återbruk. Exempelvis har stommar till stolar svetsats om till nya bänkarna och textilier återanvänts till sittdynor. Den nya gradängtrappan är byggd av återanvända lastpallar och klädd med bänkskivor som tidigare funnits i salen. All övrig inredning är återbrukat från lokala källor på Gotland.

Sal B51 är nu även omvandlad till ett rum för aktivt lärande, på engelska Active Learning Classroom (ALC), vilket innebär att man sätter studenten i fokus. Den nya salen lämpar sig bra för kollaborativa lärandeformer med sina runda bord, bänkar vid sidorna och gradängtrappa. Salen har ingen fram eller baksida vilket gör det möjligt att föreläsa från det håll som önskas. Med en fast möblering har rummet kapacitet för 90 personer men kan möbleras om för upp till 120 personer.

Projektet hanterar fler aspekter av hållbarhet. Bland annat kommer beräkningar och dokumentation av energiåtgång och energieffektivisering genomföras tillsammans med livscykelanalyser. På en monitor i salen ska förbrukning av värme, el och ventilation att så småningom kunna visas i realtid.

Efter renoveringen tar salen namnet ”B51 Äutsikten” som är det gotländska ordet för ”utsikt”, ”förhoppning”, ”möjlighet”.

För frågor om energibalans och livscykelanalys kontakta Professor Tor Broström  tor.brostrom@konstvet.uu.se.

För övergripande frågor om projektet kontakta Teamledare Sara Cederlund sara.cederlund@uu.se.

Information om salen på Campus Gotlands webbplats.

Viktor Jacobsson

Ordlista


Nettonollutsläpp, innebär att utsläpp av växthusgaser (CO2e) kompenseras med negativa utsläpp eller kolupptag på andra sätt så att summan blir noll

Upcycling, en sammanslagning av orden ”recycling” (återvinning) och ”up”, där ordet ”up” (upp, öka) visar att ett material eller en produkt som upcyclas ökar i värde och/eller i kvalitet

Active Learning Classroom (ALC), en lärosal utformad för studentsamarbete i grupper, vanligtvis med runda bord och teknisk utrustning som underlättar peer review och peer learning

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin