45 miljoner till forskning om hållbara landskap

Det femåriga projektet ska arbeta för att framtidens landskap blir både hållbara och multifunktionella. Fem landskapstyper kommer att ingå; skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll.

Det femåriga projektet ska arbeta för att framtidens landskap blir både hållbara och multifunktionella. Fem landskapstyper kommer att ingå; skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll.

Uppsala universitet får ett anslag på 45 miljoner kronor till forskning om hållbara landskap i programmet Landsvägar (Land-paths). Målet är att utveckla nya strategier för planering, styrning och beslut som kan stärka den biologiska mångfalden och de många andra värden som finns i olika landskap. Finansiärer är Naturvårdsverket.


Malgorzata Blicharska, docent i naturresurser och
hållbar utveckling.

– Naturen har många värdefulla funktioner för människan och samhället, men de flesta landskap utarmas idag, säger Malgorzata Blicharska.

Hon är docent i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet och programledare för det femåriga, tvärvetenskapliga programmet Landsvägar.

– Vi vill undersöka hur biologisk mångfald och landskap som är mer multifunktionella kan värnas och utvecklas. Det är en viktig uppgift men det är också spännande och rolig forskning som vi ska bedriva i bred samverkan.

Fokuserar på fem landskapstyper

Landsvägar fokuserar på de fem landskapstyperna skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll. Kunskap inom respektive område ska tas fram i samverkan med brukare och andra aktörer i landskapet. På tvärvetenskaplig grund ska visioner om önskvärda framtida landskap utarbetas som grund för de vägar och strategier som leder mot visionerna.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap.
Foto: Mikael Wallerstedt

En viktig del av arbetet blir också att undersöka hur hinder kan motverkas och hur synergier mellan olika samhällsmål kan utnyttjas.

– Nu gäller det att vända trenden. Naturens rikedom minskar men vi kan åstadkomma motsatsen, säger Mikael Karlsson.

Han är docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet och leder programmets arbete med styrning och färdplaner för omställning.

– Det är utmanande men viktigt att knyta samman nyttjande av landskap med biologisk mångfald och klimathänsyn. Vi är glada att få arbeta med så många kunniga och engagerade aktörer, från fjäll till kust, från stad till land.

Stärka den biologiska mångfalden

Projektets mål är att utveckla nya strategier för planering, styrning och beslut som kan stärka den biologiska mångfalden och de många andra värden som finns i olika landskap. Utöver vetenskaplig publicering ska ett ”Manifest för hållbara landsvägar” produceras tillsammans med aktörer i olika landskap.

En rad intressenter är engagerade, från bland annat rennäring, miljörörelse, lokalsamhällen, förvaltning, politik och areella näringar. En stor kommunikationssatsning ingår i programmet.

Malin Eivergård

Landsvägar


  • Projektets hela namn är ”Landsvägar: Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar”.
  • Uppsala universitet leder projektet och medverkar med flera forskare i programmet, tillsammans med forskare på SLU, Stockholms universitet och Södertörns högskola.
  • Naturvårdsverket finansierar det femåriga programmet med 45 miljoner kronor.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin