Första Enlightkonferensen hålls i Uppsala 11-12 maj

ENLIGHT European Dialogue hålls i Uppsala 11-12 maj.

ENLIGHT European Dialogue hålls i Uppsala 11-12 maj.

Hallå där... Jonathan Schalk, Uppsala universitets koordinator för Enlight vars första konferens ENLIGHT European Dialogue är i Uppsala 11-12 maj. Årets tema är Hållbar stadsutveckling. Enlight är ett samarbetsprojekt inom EU-kommissionens program European Universities med syftet att sammanföra nio olika universitet med regioner och kommuner, för att hitta nya sätt att möta de allt svårare utmaningar som olika europeiska regioner ställs inför.


– Det här är det första gången som Enlights externa partner, forskare, lärare och studenter från alla nio universiteten samlas. Konferensen har två syften, det ena att sätta fokus på samverkan och dela erfarenheter av olika samverkansmetoder. Det andra är att påbörja diskussioner om hur universiteten kan engagera sig och bidra till lösningar inom temat ”hållbara städer”.

Vad vill ni få ut av konferensen?
– Vi hoppas samla in många tankar och idéer om hur städernas lokala utmaningar kan bli utgångspunkten för nya utbildningar och forskningsprojekt. Sen kan vi göra ett första storskaligt test av den gemensamma infrastruktur som skapats inom nätverket för att ta fram kurser som ges gemensamt inom Enlight, tillsammans med externa partner.

Jonathan Schalk. Foto: Mikael Wallerstedt

– I den bästa av världar leder det till ett brett utbildningsutbud på temat ”hållbara städer” för studenter vid alla nio universiteten. Då får de möjlighet att välja en eller fler kurser där de tillsammans i internationella studentteam får fokusera på verkliga utmaningar i någon av regionerna. På det sättet rustas de med interdisciplinär kunskap och färdigheter som hjälper dem att möta en global arbetsmarknad i ständig förändring.

Vad hoppas ni att det ska leda till?
– Enlight har flera mål men European Dialogue syftar främst till att på lång sikt bli en arena där man kan lyfta det lokala till en europeisk nivå. Inom våra kurser och forskningsprojekt samlas engagerade studenter, lärare och forskare från nio olika regioner i Europa, med sina expertkunskaper och specialiseringar, för att tillsammans fokusera på lokala utmaningar.

Elin Bäckström

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin