Neurokirurg väljs in till Sveriges unga akademi

Elham Rostamis forskning syftar till att förstå den bakomliggande patologin i olika typer av akuta hjärnskador med huvudfokus på traumatisk hjärnskada.

Elham Rostamis forskning syftar till att förstå den bakomliggande patologin i olika typer av akuta hjärnskador med huvudfokus på traumatisk hjärnskada.

Elham Rostami, docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet, är en av sex nya, framstående forskare som valts in i Sveriges unga akademi. Som ny ledamot vill hon förbättra förutsättningarna för kliniska forskare och öka intresset för forskning och vetenskap.


Sveriges unga akademi är en plattform för yngre forskare som tillsammans vill bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till barn och unga.

Den 21 maj valdes Elham Rostami in, tillsammans med fem andra forskare från olika ämnesområden och lärosäten.

Varför har du sökt till Sveriges unga akademi?
– För att förbättra förutsättningarna för kliniska forskare samt för att öka intresset för forskning och vetenskap, säger Elham Rostami.

Forskar om hjärnskador

Hennes forskning syftar till att förstå den bakomliggande patologin i olika typer av akuta hjärnskador med huvudfokus på traumatisk hjärnskada.

– Vi använder multimodal övervakning av den skadade hjärnan inklusive mikrodialys, det vill säga mätning den kemiska miljön lokalt i hjärnan, i behandling av patienter med akuta hjärnskador, berättar hon.

De data som genereras från dessa övervakningar samt kliniska data analyseras med hjälp av maskininlärning för att identifiera viktiga ledtrådar för utfallet. I den prekliniska forskningen ingår experimentella hjärnskademodeller, in vitro-studier med läkemedelstestning, samt patientspecifik iPSC (omprogrammerade stamceller) och genetisk analys.

– Vårt huvudmål är att identifiera viktiga prognostiska markörer och förstå varför vissa människor återhämtar sig bättre än andra och vilken roll vår genetiska bakgrund spelar.

Sedan utbrottet av COVID-19 har hon också varit med och initierat studien COVID-19-Neuro där forskarna undersöker associerade neurologiska komplikationer och SARS-Co-2 möjliga akuta skador på nervsystemet.

Fler ledamöter från Uppsala universitet

I Sveriges unga akademi finns fler ledamöter från Uppsala universitet: Linda Andersson Burnett (vetenskapshistoria), Tove Fall (epidemiologi), Hanne Fjelde (freds- och konfliktvetenskap), Gabriele Messori (klimatforskning), Sigrid Schottenius Cullhed (litteraturvetenskap) och Ylva Söderfeldt (idé- och lärdomshistoria).

– Vi är både hedrade och glada över att få välkomna nya ledamöter. Unga akademier samarbetar världen över och arbetet med att stå upp för frihet och kunskap är viktigare än någonsin, säger Mia Liinason, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, som tillträdde som ny ordförande den 21 maj.

I höst jobbar akademin till exempel med utställningen Evigt liv, ett samarbete med Nobel Prize Musem och Liljevalchs konsthall, akademins forskningspolitik för den kommande fyra-årsperioden, samt lansering av Beginner’s Guide to Swedish Academia. 2023 arrangerar de ett internationellt möte för unga akademier i Europa. 

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin