Årets Oscarspristagare utsedda

Priset kommer att delas ut i universitetsaulan.

Priset kommer att delas ut i universitetsaulan.

Forskning om sambandet mellan klimatförändringar och konflikt och om hjärnans nätverk och signalämnen belönas med Uppsala universitets Oscarspris 2022. Årets pristagare är Nina von Uexkull och Andreas Frick.


Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Prissumman på 140 000 kr utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna.

Motiveringar:

Docent Nina von Uexkull, institutionen för freds och konfliktforskning.

Nina von Uexkull är docent och lektor vid institutionen för freds- och konfliktforskning där hon disputerade 2016. Hon är en framgångsrik forskare med snabbt växande vetenskaplig publicering i renommerade tidskrifter vilket givit betydande genomslag. Ett centralt tema i hennes forskning behandlar säkerhetsimplikationerna av klimatförändringar där hon utvecklat tvärvetenskapliga samarbeten vilket medverkat till en breddning av hennes vetenskapliga inriktning. Nina von Uexkull är också mycket aktiv som lärare och handledare samt i arbetet gentemot det omgivande samhället.

Docent Andreas Frick, institutionen för medicinska vetenskaper

Andreas Frick disputerade 2015 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur två vanliga signalsystem, serotonin och substans P, är reglerade vid ångestsyndrom. Efter doktorsexamen fortsatte Frick som postdoktoral forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet Han återvände 2019 och är i dag verksam som biträdande universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper där han kartlägger utvecklingen bidrar till rädslor och ångest. Hans studier sammanbinder forskning inom psykologi med farmakologi samt molekylära avbildningstekniker. Frick har också på ett föredömligt sätt etablerat omfattande samarbeten nationellt och internationellt.

Se film där Andreas Frick berättar om ångest


Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin