Högre temperaturer gör det svårt för fikonträdets pollinatörer

Stekelhonan Tetrapus americanus som pollinerar Ficus maxima.

Stekelhonan Tetrapus americanus som pollinerar Ficus maxima.

Forskare från bland annat Uppsala universitet har undersökt effekten av stigande temperaturer på livslängden hos pollinerande fikonsteklar. Resultaten visar att steklarna levde mycket kortare liv vid höga temperaturer, vilket skulle göra det svårt för dem att ta sig den långa sträckan mellan träden de pollinerar.


Fikonträd är mycket viktiga komponenter i tropiska skogar runt om i världen eftersom de säkerställer mat åt skogarnas fåglar och däggdjur, även i perioder då andra växter inte bär frukt. Fikonträd ger frukt året runt, men bara om fikonet först besöks av sin pollinerande fikonstekel. Varje art fikonträd pollineras av sin egen art fikonstekel. Fikonsteklar är bara två till tre millimeter långa, och lever genomsnitt två till tre dagar, men flyger ofta 10 kilometer eller mer för att ta sig från ett moget träd till ett blommande träd.

Den globala uppvärmningen förväntas leda till temperaturökningar i hela världen, även i tropiska områden. Inom det område i Panama som forskarna fokuserat på förutspår FN:s klimatpanel en temperaturökning på en till fyra grader innan år 2100. Forskargruppen undersökte vad som händer med fikonsteklars livslängd om temperaturen stiger så mycket.

Kortare liv vid högre temperatur

Forskarna använde experiment där steklarna fick tillbringa hela sin vuxna livstid i noggrant reglerade temperaturer. Alla fem fikonstekelarter som studerades levde kortare liv vid högre temperaturer. När temperaturen steg till 36 grader levde steklarna bara i genomsnitt i två till tio timmar.

Förutom att steklarna kommer att ha förkortad livslängd i en varmare framtid så gör avverkningen av tropisk skog att avståndet mellan fikonträden blir allt längre, vilket också gör pollineringen svårare. Kanske kan fikonsteklarna undvika de högre temperaturerna genom att anpassa sitt beteende, till exempel flyga på natten, när det är svalare. Om fikonsteklarna inte längre klarar att pollinera kan inte fikonträden sätta frukt och det kan få stora konsekvenser för alla de djur i tropiska skogar som är beroende av fikon för föda.

Under studien samlades mogna fikon in från fem olika arter av fikonträd: Ficus obtusifolia, Ficus citrifolia, Ficus popenoei, Ficus insipida och Ficus maxima. Fikonen öppnades i laboratoriet och fikonsteklarna som utvecklats i fikonen förvarades sedan i klimatkammare i olika temperaturer. Ungefär var fjärde timme räknade forskarna hur många fikonsteklar som fortfarande levde. Totalt testade forskarna över 40 000 fikonsteklar från ca 400 fikon.

Forskningen har finansierats av Wenner-Gren Stiftelserna (2015 to KCJ) och Stiftelsen Extensus (2016 and 2017 to KCJ).

Linda Koffmar

Publikation:


Lisette van Kolfschoten, Lovisa Dück, Martin I. Lind, K. Charlotte Jandér (2022) Rising temperatures threaten pollinators of fig trees—Keystone resources of tropical forests, Ecology and Evolution, DOI: 10.1002/ece3.9311

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin