Två Uppsalaforskare får stora projektanslag från KAW

Fr v: Sven Nelander, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, och Peter Oppeneer, professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Fr v: Sven Nelander, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, och Peter Oppeneer, professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Sven Nelander som forskar om de molekylära mekanismerna bakom uppkomsten av cancer och Peter Oppeneer vars forskningsområde är teoretisk magnetism, får tillsammans drygt 74 miljoner i projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat totalt 700 miljoner kronor till 23 grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Två av projekten kommer att bedrivas vid Uppsala universitet.

Sven Nelander, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, är huvudsökande för ett femårigt projekt med titeln “The Routes of Glioblastoma and their Patient-Specific Vulnerabilities”. Projektet, som har beviljats finansiering med 38 200 000 kronor av KAW, fokuserar på den aggressiva hjärntumörformen glioblastom. Projektet kommer att involvera fem samverkande forskarteam som tillsammans ska använda en ny strategi för att kartlägga olika typer av invaderande tumörceller, för att hitta nyckelgener och läkemedel.

Läs mer om projektet: Hjärntumörers invasionvägar har betydelse för behandling av patienter

Peter Oppeneer, professor vid institutionen för fysik och astronomi, är huvudsökande för ett femårigt forskningsprojekt med titeln ”Harnessing orbital angular momentum for novel orbital electronics” som nu får finansiering med 36 100 000 kronor. På ett övergripande plan syftar projektet till att hitta nya sätt att revolutionera de elektroniska komponenterna i olika typer av informationsteknologi så att tillväxtkapaciteten för både lagring och bearbetning av information kan upprätthållas. I projektet vill forskarna skapa och använda inducerad orbitalpolarisation och orbitala strömmar, med målet att utveckla helt nya sätt att aktivt kontrollera magnetiseringstillståndet i prototypiska elektronikkomponenter.

Läs mer om projektet: Nyskapande elektronik baserad på elektronens virvlande

Fler Uppsalaforskare än de som nämns här, som medverkar i projekt där den huvudsökande är verksam vid ett annat lärosäte, får del av anslagen från KAW.   

Linda Koffmar

Projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


  • De 23 projekten, inom medicin, naturvetenskap och teknik, har efter en internationell utvärderingsprocess bedömts hålls så hög vetenskaplig potential att de har möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.
  • Sedan 2011, då Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inrättade projektanslagsformen, fram till 2022 har 273 projekt med en sammanlagd budget om 7,5 miljarder kronor beviljats.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin