Nobelpris-litteratur ges ofta ut av småförlag

Staplar med böcker i motljus.

För ett litet kvalitetsförlag har priser som Nobelpriset stor betydelse. Dels ger det mycket uppmärksamhet och dels säljer litteratur av nobelpristagare bra, åtminstone i julhandeln. Foto: Getty Images

Under julhandeln brukar böcker av den senaste nobelpristagaren sälja minst lika bra som mer traditionella bästsäljare. För förlagen har det stor betydelse att ha nobelpristagare i sitt stall, visar forskning av Jana Rüegg, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Under de senaste åren har det blivit vanligare att små förlag ger ut litteratur som belönas med Nobelpris. Det visar Jana Rüeggs studie om Nobelpriset i litteratur och utgivningstrender i Sverige, för pristagarna under perioden 1970–2016.

– Jag har sett en rörelse från större till mindre förlag och de senaste tio åren har det varit särskilt tydligt. Det hänger samman med utgivningstrender generellt för översatt litteratur och kanske särskilt översatt högprestigelitteratur som litteratur av nobelpristagare.

Vad beror det på?
– Dels har vi i Sverige en väldigt stark trend av småförlag som bär upp den här typen av översatt litteratur. Dels är deras utgivning väldigt väl anpassad till de olika stödformer som finns. Kulturrådets litteraturstöd har en utgivningsgräns på max 5 000 exemplar och är inriktat på kvalitetslitteratur som annars skulle ha svårt att ges ut. Småförlagens litteratur ligger ofta inom det spannet, säger Jana Rüegg.

Porträtt Jana Ruegg

Jana Rüegg, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: David Naylor


Kris för stora förlag

En annan förklaring är att stora förlag som Bonniers och Norstedt genomgick en kris i början av 2000-talet. Tidigare forskning visar att det är just den översatta kvalitetslitteraturen som förlagen drar ned på vid kriser. Även i det här fallet tycks det ha varit så.

– Till exempel har Elisabeth Grate, som driver Grate förlag, sagt att de stora förlagen släppte en del kvalitetslitteratur som gjorde att hon kunde utvidga sin utgivning. Hon har två nobelpristagare i sitt stall, Patrick Modiano och J.M.G. Le Clézio. Modiano hade sedan 1970 getts ut av Bonniers och Norstedts. Sedan blev det en lång paus på 19 år innan ett mindre förlag plockade upp hans författarskap.

Sådana här långa avbrott i utgivningen är vanligt när det gäller nobelpristagares verk i svensk översättning. Det dröjer ofta ett tag innan ett nytt förlag tar över utgivningen.

– Annie Ernaux som tilldelas priset i år har en förlagsbana som liknar Modianos, bortsett från att det var ett stort förlag som plockade upp henne efter en paus på 22 år. Hon introducerades av ett Bonnier-imprint som hette Viva och sedan flyttade hon till Wahlström&Wistrand. Den senaste utgivningen där var 1998 och 2020 plockade Norstedt upp henne, berättar Jana Rüegg.

Säljer bra i julhandeln

För ett litet kvalitetsförlag har priser som Nobelpriset stor betydelse. Dels ger det mycket uppmärksamhet och dels säljer litteratur av nobelpristagare bra, åtminstone i julhandeln. Jana Rüegg har gjort stickprovskontroller i branschtidningen Svensk bokhandel för att se hur bra försäljningen brukar vara.

– Under enskilda månader, till exempel december som brukar vara en stor försäljningsmånad, kan de i vissa fall mäta sig med andra bästsäljare under den specifika månaden. Men nobelpristagarna har ganska svårt att mäta sig med traditionella bästsäljare på årstopplistor. Så de säljer inte lika bra som den senaste Läckberg, men i förhållande till annan högprestigelitteratur så sticker de ut.

Som en del av forskningsprojektet gjorde hon en databas över utgivningen av alla nobelpristagare från 1970–2016, från Solsjenitsyn till Dylan. De allra flesta var utgivna på svenska långt innan de fick nobelpris.

– Från första verk i svensk översättning till det år som de tilldelas nobelpriset är det en genomsnittstid på 20 år. Det betyder att nobelpriset i de flesta fall återaktualiserar ett författarskap som redan har funnits i svensk översättning, snarare än att det uppmärksammar ett författarskap för första gången. Det är ju en vanlig uppfattning att det är en helt okänd författare som tilldelas Nobelpriset, men det är inte sant ur ett marknadsperspektiv, säger Jana Rüegg.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin