Bidrag till forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap

21-9

Bildtext

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka forskarskolor som beviljats bidrag inom två utlysningar: Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: stöd till doktorandanställningar och Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: nationell samordning. Totalt utdelas 12 bidrag på drygt 183 miljoner kronor för åren 2022–2025.


Uppsala universitet fick fyra bidrag på totalt 56 miljoner kronor. Alla fyra bidragen hör hemma vid historisk-filosofiska fakulteten inom forskarskolorna Data, kultur och samhälle: Kritiska perspektiv. En nationell forskarskola i digital humaniora (nationell samordning); Genus, humaniora och digital kultur (nationell samordning); Genus, humaniora och digital kultur (stöd till doktorandanställningar) och Forskarskola i politisk idéhistoria (stöd till doktorandanställningar).

– Det är naturligtvis glädjande att våra redan starka forskarutbildningar i Uppsala ytterligare stärks och uppmärksammas genom bidrag till forskarskolorna. Utöver de forskarskolor som koordineras genom institutionerna i Uppsala deltar institutionen i ABM i en forskarskola som koordineras av Högskolan i Borås, säger Erik Lindberg som är dekan för historisk-filosofiska fakulteten.

Tryggad kompetensförsörjning

Forskarskolorna inom humaniora och samhällsvetenskap är till för att bygga upp ett nytt område, stärka kompetensen inom ett specifikt område eller öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildning. De ska bidra till stärkt och tryggad kompetensförsörjning för framtiden.

– Forskarskolorna kommer utbilda framtida forskare i hur man studerar ämnen som digitaliseringen av kultur och samhälle, och hoten mot den representativa demokratin. Ett gemensamt drag i de olika forskarskolorna är fokus på metodfrågor, och då inte minst inom digital humaniora, förklarar Erik Lindberg.

­– För fakulteten betyder det ett stort antal nya doktorander, sammanlagt elva stycken och att våra forskningsmiljöer stärks kraftigt. Medlen till forskarskolorna öppnar upp nya möjligheter för de med en magister- eller masterexamen i relevanta ämnen att ta nästa steg i karriären, säger Erik Lindberg.

Även språkvetenskapliga fakulteten har beviljats 21 miljoner kronor i stöd för forskarskolan Tidiga språk – digital filologi för åren 2023–2026.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin