3D-printning för bättre vård

3D-printade modeller kan hjälpa bland annat läkare att bättre förstå en patients anatomi.

3D-printade modeller kan hjälpa bland annat läkare att bättre förstå en patients anatomi.

Anatomiska modeller för kirurger att öva på, patientanpassade proteser och implantat, specialdesignade verktyg och läkemedel… Listan är lång över områden inom vården där 3D-printning kan vara till nytta. Därför inleds nu ett samarbetsprojekt, där bland annat Uppsala universitet deltar, för att stärka Uppsalas redan starka position inom området.


– Additiv tillverkning, eller 3D-printning som det också kallas, har potential att revolutionera såväl forskning som utveckling och tillverkning av till exempel läkemedel och avancerad apparatur för både forskning och diagnostik. Men också hur implantat och vävnader för transplantation på sikt framställs, säger Johan Kreuger som är prefekt vid institutionen för medicinsk cellbiologi och projektansvarig vid Uppsala universitet.

En central punkt i projektet är att bygga ut 3D-printningsverksamheten inom Akademiska sjukhuset. I första skedet kommer möjligheten att skriva ut anatomiska modeller utifrån bilddata utökas. Dessa modeller ska kunna användas av läkare, vårdpersonal och studenter för att ge en bättre förståelse av en patients anatomi, till exempel en komplicerad benfraktur.

– 3D-printade modeller kan också användas för att träna kirurgi, samt för att skapa specialanpassade verktyg som underlättar kirurgiska ingrepp. I framtiden kommer också bättre och patientspecifika implantat att kunna tillverkas med nya och bättre material, berättar Johan Kreuger.

Löper över tre år

I samverkansprojektet deltar förutom Uppsala universitet också Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, STUNS, RegSmart, Uppsala Innovation Centre och SLU. Projektet som kommer löpa över tre år har en total budget på 20 miljoner och finansieras bland annat av den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Uppsala.

Uppsala universitet har redan idag en väl uppbyggd infrastruktur för 3D-printning, dels i form av U-PRINT vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, där Johan Kreuger föreståndare. Och dels i form av AM@Å vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. De har utvecklat ett tätt samarbete med varandra för att föra forskningen inom området framåt. Här har även det internationella kompetenscentret inom 3D-printing, AM4Life sin bas.

– Vid universitetet forskas det intensivt på nya material för tillverkning med additiv tillverkning för applikationer inom livsvetenskaperna. Och vid universitetet startas det upp olika ambitiösa projekt tillsammans med andra universitet och företag inom 3D-printning av bland annat implantat och bioprintning av vävnad, säger Johan Kreuger.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin