Ny spektrometer studerar elektroner i detalj

Några av forskarna som deltog vid de första mätningarna med den nya mjukröntgenspektrometern.

Några av forskarna som deltog vid de första mätningarna med den nya mjukröntgenspektrometern.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet har levererat en ny typ av avbildande mjukröntgenspektrometer till röntgenforskningsanläggningen European X-Ray Free-Electron Laser Facility (EuXFEL) i Hamburg.


Den nya spektrometern ger helt nya möjligheter att studera elektroners och atomers ultrasnabba rörelser. Det innebär att forskarna kan se fina detaljer i hur röntgenstrålningen växelverkar med provets elektroner genom att med stor precision analysera det ljus som sänds ut från ett prov när det träffas av de korta intensiva röntgenpulser som anläggningen i Hamburg generar. Forskarna kan härigenom kartlägga fundamentala mekanismer i små molekyler och avbilda komplexa kemiska reaktioner under tiden de äger rum i större molekyler.

– Detta ger en djupare förståelse, som i förlängningen kommer att leda till viktiga tillämpningar inom många olika fält, säger Johan Söderström, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Stort internationellt intresse

Det internationella intresset för instrumentet har varit stort och när mätningar gjordes under den första stråltiden den första veckan i november 2022, deltog runt femtio forskare från hela världen. Mjukröntgenspektrometern är ett så kallat svenskt in-kind-bidrag till European XFEL i Hamburg, vilket innebär att den är en del av Sveriges stöd till den europeiska anläggningen.

– För ungefär tio år sedan fick vi ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet och uppdraget att utveckla det här instrumentet, så det känns fantastiskt att det nu är på plats och ger unika resultat, säger Jan-Erik Rubensson, professor i fysik vid Uppsala universitet.

Idén till den optiska principen som används i mjukröntgenspektrometern kommer från Joseph Nordgren. Marcus Agåker har lett uppbyggnadsprojektet, Carl-Johan Englund har stått för konstruktionen och tillverkningen har skett i Ångström verkstad på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Samarbetet med gruppen i Hamburg som ansvarar för mätstationen där spektrometern nu är installerad, är mycket fruktbart, speciellt med Michael Meyer och Thomas Baumann.

Camilla Thulin

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin