ERC Consolidator Grant till forskning om supraledning

Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen för fysik och astronomi, har beviljats ERC:s Consolidator Grant 2023.

Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen för fysik och astronomi, har beviljats ERC:s Consolidator Grant 2023.

Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen för fysik och astronomi, är en av 12 forskare i Sverige som har beviljats bidrag i Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysning av Consolidator Grant 2023. I projektet SUPERLAND ska hennes forskargrupp under fem år studera fenomenet supraledning för att bättre förstå det.


Supraledning är ett kvantfysiskaliskt tillstånd som tillåter transport av elektrisk ström genom ett material helt utan elektriskt motstånd och skulle därför kunna lösa dagens problem med långväga överföring av elektricitet. Det är också en viktig byggsten i många kvantdatorer.

– Problemet är att vi fortfarande inte kan kontrollera när supraledning uppkommer och därmed utnyttja det effektivt. I detta projekt kommer vi att bygga upp en förståelse för hur supraledning kan skapas och förbättras genom att använda atomära oregelbundenheter i material. I vanliga fall skulle dessa förstöra supraledning, men genom att jobba med oregelbundenheter som producerar många elektrontillstånd vid noll energi hoppas vi istället kunna skapa och styra supraledning, förklarar Annica Black-Schaffer.

Moirémönster och faskristaller

Det ska bli möjligt genom att de redan vet att supraledning kan uppstå när det sker en ansamling av elektrontillstånd vid noll energi i till exempel moirémönstrad grafen där moirémönstret framkallar supraledning. Förutom moirémönster kommer projektet också att arbeta med bland annat faskristaller som är ett mycket speciellt kvanttillstånd.

– Genom att på detta sätt arbeta med den atomära strukturen på material hoppas vi utöka vår förståelse för supraledning och på så vis skapa ett nytt landskap för hur vi förstår supraledning, säger Annica Black Schaffer.

Forskningsledare

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. Den sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt fält. I år får 321 forskare från 18 europeiska länder dela på totalt 657 miljoner euro.

Annica Black-Schaffer har tidigare tilldelats ERC Starting Grant som vänder sig till unga lovande forskare i början av karriären. Nyligen beviljades hon också konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet för sin forskning som supraledare. Och nu får hon alltså också ett ERC Consolidator Grant.

– Givetvis så är det jätteroligt att få detta anslag från ERC som betyder att vi kan satsa på det här nya projektet. Även om det är olikt från vårt tidigare ERC bidrag så är det ändå ett kvitto på att det vi gjort tidigare har varit bra, säger Annica Black-Schaffer.

Åsa Malmberg

Fakta ERC


Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna. ERC delar ut fyra typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants och Advanced Grants och Synergy Grants.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin