Välfärden skyddar barnen när föräldern blir av med jobbet

Porträtt Eva Mörk, taget när hon tittar ut genom ett fönster

Barnens hälsa var oförändrad, men deras betyg riskerade att bli sämre när mamman blev av med jobbet, berättar Eva Mörk. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Att en förälder förlorar jobbet kan leda till att han eller hon drabbas av sämre hälsa. Men det tycks inte påverka barnens hälsa, visar en studie gjord vid Uppsala universitet. "Trots att inkomsten minskar har vi a-kassa, skola, barnomsorg och fri sjukvård – ett välfärdssystem som faktiskt fungerar och skyddar de här barnen", säger Eva Mörk som är en av författarna bakom studien. 

En person som blir av med jobbet till följd av att arbetsplatsen läggs ner riskerar inte bara att drabbas ekonomiskt utan det har också visat sig ha negativa effekter på hälsan. Men hur påverkas barnen till en förälder som blir arbetslös? Det var utgångspunkten i en studie som genomförts vid Uppsala universitet.

– Vi började titta på föräldrarna och kunde se samma mönster som man sett i tidigare studier. Jobbförlusten hade varaktiga och negativa effekter på deras inkomst och hälsa. Men tack och lov verkar det som att de negativa effekterna i liten grad spiller över på deras barn, säger Eva Mörk, professor i nationalekonomi.

När de undersökte barnens hälsodata kunde de se att den var oförändrad efter att föräldern blivit av med jobbet. 

– Trots att inkomsten minskar har vi a-kassa, skola, barnomsorg och fri sjukvård – ett välfärdssystem som faktiskt fungerar och verkar skydda de här barnen.

Eva Mörk poängterar dock att studien tittar på föräldrar som har en fast anknytning till arbetsmarknaden och plötsligt blir av med jobbet. Det rör sig alltså inte om långtidsarbetslösa föräldrar.

Arbetslös mamma kan ge sämre betyg

I samma studie kunde man också se att barn till en mamma som blev arbetslös riskerade att få sämre betyg i nian. En arbetslös pappa gav ingen motsvarande försämring. Fyndet är intressant, speciellt i relation till hur det ser ut i andra länder. Där har man snarare kunnat se en liten, positiv effekt på betygen som troligtvis beror på att mamman då är hemma och kan hjälpa barnen med läxorna.

− Vi tror att en förklaring är att vi i Sverige har en norm om att både kvinnor och män ska arbeta. Det är inte så att kvinnorna väljer att bli hemmafruar när de förlorar jobbet utan de går tillbaka till arbetsmarknaden i lika stor grad som männen, säger Eva Mörk och fortsätter:

– Det snarare så att vi tror att mammans arbetslöshet kan bli en ganska stor negativ stress för familjen. Vi ser också att skilsmässorna tenderar att gå upp när mamman förlorar jobbet vilket inte händer när pappan förlorar jobbet. Vi kan också se att det hos mammorna finns en ökad sjukhusinläggning för alkoholrelaterade utfall. Så vi tror det kan vara stressen som spelar roll.

Trots att vi lever i ett hyfsat jämställt samhälle tar kvinnorna fortfarande större ansvar för barn och hem. Därmed kan en chock för mamman eventuellt ha större negativa effekter på barnen.

– Om pappan förlorar jobbet kanske mamman klarar av att skydda barnen från de negativa effekterna, medan pappor inte lyckas spela den rollen.

Sandra Gunnarsson

Studerar vad chocker innebär för familjer

Studien som Eva Mörk pratar om i artikeln har titeln “Consequences of parental job loss on the family environment and on human capital formation-Evidence from workplace closures

Samma studie ligger också till grund för den populärvetenskapliga rapporten som nyligen publicerades av SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle) ”SNS Analys 93. Hur påverkas barn av att en förälder blir av med jobbet?”

Både studien och rapporten är författade av Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin