Arbetsterapeutprogram startar i Uppsala

Från och med hösten 2024 kan du läsa till arbetsterapeut vid Uppsala universitet

Från och med hösten 2024 kan du läsa till arbetsterapeut vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har fått examenstillstånd för arbetsterapeutexamen. Arbetsterapeutprogrammet kommer att starta hösten 2024.


I februari 2023 fattade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslut om att ge Uppsala universitet rätt att utfärda arbetsterapeutexamen. Universitetet blir då ett av nio lärosäten i Sverige där studenter kan läsa till arbetsterapeut. 

Maria Borgestig, universitetslektor i arbetsterapi
vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Maria Borgestig, universitetslektor i arbetsterapi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, ansvarar för att bygga upp arbetsterapeutprogrammet.

– Vi är glada och ser fram emot att starta upp arbetsterapeutprogrammet hösten 2024. Det finns ett stort behov av att utbilda fler arbetsterapeuter, arbetsmarknaden är god och arbetsterapeuters kompetens behövs inom många områden – bland annat inom den nära vården, specialiserad vård, och också på nya arenor som skola och i arbetslivet, säger Maria Borgestig.

Arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universtet har två profilområden; ”Hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi” samt ”Innovationer i arbetsterapi”.  Med dessa profilområden antar programmet ett utvecklingsperspektiv på yrkesutövningen.

– Vi tror våra profilområden hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi, och innovationer i arbetsterapi kommer bli spännande inslag i programmet för studenterna och också ge god beredskap för framtida yrkesutövning, säger Maria Borgestig.

Cecilia Bodén-Malmsten

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin