Stacy VanDeveer ny gästprofessor i klimatledarskap

porträtt av Stacy mot ett träd med röda löv.

Stacy VanDeveer är professor vid McCormack Graduate School of Policy and Global Studies vid University of Massachusetts Boston. Foto: Judith Lundberg-Felten

Stacy VanDeveer, professor vid University of Massachusetts i Boston, blir den sjätte gästprofessorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Hans forskning har satt starka spår i frågor som rör global miljöpolitik och gränssnittet mellan vetenskap och politik.

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström och hans hustru Catherine Zennström till Uppsala universitet.

Stacy VanDeveer är professor vid McCormack Graduate School of Policy and Global Studies vid University of Massachusetts Boston. Hans forskning har satt starka spår i frågor som rör global miljöpolitik och gränssnittet mellan vetenskap och politik.

Anlitas ofta som rådgivare

Ett av Stacy VanDeveers forskningsområden är EU:s miljö- och energipolitik och frågor om hur experter påverkar policyutvecklingen. Han har också bedrivit interdisciplinär forskning om klimatpolitik i USA. Han anlitas ofta som rådgivare i lokala, statliga och federala sammanhang i USA, exempelvis om möjligheterna att stärka klimatpolitiken.

– Precis som en rad händelser runt om i världen visar blir klimatförändringarna allt farligare. Därför behöver både den politik som bedrivs och våra lokala och nationella politiska ledare stärka klimatarbetet. Om Sverige istället för att leda utvecklingen i klimatfrågan blir ett av de långsammare länderna, riskerar även EU:s och det globala klimatarbetet att tappa fart, eller till och med att misslyckas. Jag vill se ett starkare klimatledarskap, som tar itu med de problem som finns samtidigt som utsläppen minskas och samhället blir mer hållbart, säger professor Stacy VanDeveer.

Ska delta i forskning och undervisning

Stacy VanDeveer ska delta i forskning, undervisning och extern samverkan som en del av den växande forskargruppen i klimatledarskap (CCL) vid Uppsala universitet.

– Gapet mellan klimatmål och utsläpp är stort och ytterligare forskning behövs om hur hinder mot klimatarbetet kan övervinnas i både politiken och samhället, säger Mikael Karlsson, verksamhetsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet och ansvarig för rekryteringen.

– Stacy VanDeveer har en unik internationell insikt i hur klimatfrågan och andra miljöproblem hanteras och är därför en glädjande förstärkning av vår forskargrupp. Med honom som gästprofessor kan vi fördjupa vår forskning och stärka vår kommunikation om de möjligheter som finns att nå samhällets miljömål snabbt, effektivt och rättvist.

Judith Lundberg-Felten

Zennströms gästprofessur i klimatledarskap

Gästprofessuren på Uppsala universitet finansieras under en tioårsperiod genom en donation från Zennström Philanthropies, grundad av entreprenören Niklas Zennström och hans fru Catherine Zennström.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin