Begäran om repatriering av mänskliga kvarlevor från Offerdal

byggnader med Gustavianum i mitten

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, påbörjar arbetet med att ta fram ett underlag för universitetets rektor. Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsala universitet har tagit emot en begäran om återlämnande och återbegravning av kvarlevorna efter en okänd man som tagits från en grav i Offerdal, Jämtland. Kvarlevorna finns för närvarande i Uppsala universitetsmuseums historiska samlingar.

Det är Styrelsen för Sameföreningen Jïjsen Siebrie som har lämnat in en framställan om repatriering till universitetet. Syftet är att återbegrava kvarlevorna på ursprunglig plats.

Ärendet kommer nu att handläggas i enlighet med Uppsala universitets rutiner för denna typ av frågor. Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, påbörjar arbetet med att ta fram ett underlag för universitetets rektor. Det är sedan rektor som beslutar om universitetet ska inlämna en hemställan om repatriering till regeringen, som fattar det slutliga beslutet.

På länken nedan kan du läsa mer om mänskliga kvarlevor i universitetets samlingar och om hur universitetet tänker kring repatriering.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin