gravidmage som undersöks med stetoskop

Forskarna ska ta reda på hur man ger kultursensitiv vård, utan att principerna för likabehandling och jämlik vård åsidosätts. Foto: Getty Images

Hur kan vi se till att migranter får bättre vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa? Det gäller att vara lyhörd för olika kulturer i mötet med patienter, utan att tappa det medicinska perspektivet, förklarar Birgitta Essén i Forskarpodden.

Porträtt av Birgitta Essén mot grön bakgrund

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård.

Lyssna på avsnittet: Kulturskillnader och jämlik vård

Birgitta Essén är överläkare och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet. Hon hämtar inspiration från kliniken men också från samhällsvetenskapliga teorier.

Projektets övergripande mål är att medverka till en förbättrad vård för migranter från Mellanöstern och Somalia genom att öka förståelsen för hur värdekonflikter och kulturella förändringar ska hanteras inom hälsovården.

Forskarna ska ta reda på hur man ger kultursensitiv vård, utan att principerna för likabehandling och jämlik vård åsidosätts. Det är särskilt viktigt inom känsliga områden som sex och samlevnad, aborter och förlossningar.

– Budskapet till den enskilda vårdgivaren är att det är helt ok att ställa öppna frågor istället för att gissa. Man upplevs aldrig som diskriminerande om man ställer en öppen fråga även om det kanske är lite närgången. I vårt gebit så pratar man mycket om närgångna saker av naturliga skäl, säger Birgitta Essén.

Annica Hulth

Forskarpodden

I Forskarpodden hör du samtal om aktuell, spännande och angelägen forskning. Vi möter forskare vid Uppsala universitet och pratar om vad de gör på jobbet. Hur blev de forskare? Vad handlar forskningen om? Och hur bidrar forskningen till att lösa samhällsproblem?

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin