Almedalsveckan via livesändning eller i efterhand

Folkvimmel utomhus i park.

Uppsala universitet arrangerar ett femtiotal seminarier i Almedalen 2024. Drygt tio seminarier direktsänds och kommer gå att se i efterhand. Foto: Elin Nysten/Region Gotland.

Sommaren 2024 arrangerar Uppsala universitet ett femtiotal seminarier under Almedalsveckan i Visby. Om du inte kan vara med på plats kan du ta del av några av universitetets arrangemang live på webben eller ses i efterhand.

Almedalsveckan pågår 2024 i fyra dagar, den 25 juni till och med den 28 juni. Almedalen består sammanlagt av cirka 1 750 programpunkter. Uppsala universitet, vars Campus Gotland ligger precis intill Almedalen, arrangerar ett femtiotal seminarier.

Utöver de seminarier som universitetet arrangerar medverkar universitetets forskare också i ytterligare ett trettiotal seminarier som arrangeras av andra aktörer.

Även om du inte kan vara med på plats kan du ta del av delar av programmet via direktsändningar på webben eller i efterhand. På seminarierna kommer bland annat forskare ge olika perspektiv på dagsaktuella samhällsfrågor.

Flera av universitetets seminarier kommer att livesändas via webben och de kommer också att vara möjliga att se i efterhand.

Världsledande forskning

Universitetets rektor Anders Hagfeldt bjuder in till seminariet "Bra, bättre, Sverige - så blir vi världsledande inom forskning om hur Sverige ska kunna vara en världsledande forskningsnation. Är svensk forskning tillräckligt bra och om inte vad krävs för att svensk forskning ska bli världsledande?

Seminariet är onsdag den 26 juni kl. 13.00-14.00 och direktsänds.

Samhällsfrågor i fokus

Seminarierna som kommer att direktsändas och kunna ses i efterhand spänner över ett brett fält, från extrema klimathändelser till barn och unga i riskzonen.

Universitetets seminarier som direktsänds från Almedalen:

  • Samhällsutmaningar kring barn och unga i riskzonen – hur kan vi gemensamt ta ansvar?
  • Artificiell Intelligens - värdefrågor, identitet, och mänsklig värdighet
  • Högre studier – för vems skull?
  • Extrema klimathändelser - vilket klimatledarskap krävs i forskning och politik?
  • Anhörigperspektiv i den digitala vården –utmaningar och möjligheter med ny medicinteknik
  • Universitet och företag i samarbete - hur ökad samverkan kan stärka Sverige som forskningsnation
  • Hur ser demokratitrenderna i världen ut supervalåret 2024? Hur påverkar polarisering utvecklingen?
  • Från ord till handling? Vårdkompetensförsörjning vid ett vägskäl
  • Att möjliggöra hållbara besök – vägar framåt för besöksnäringen
  • Bör vi betala mer för läkemedel till svårare sjuka?

Anders Berndt

Almedalsveckan

Almedalsveckan är en mötes- och diskussionsplats för offentlig, privat och ideell sektor varje sommar i Visby. Det är en av världens största öppna mötesplatser för samhällsfrågor.

Grunden är de politiska partiernas tal från scenen i Almedalen som olika arrangörer kompletterar med seminarier och andra mötesplatser. Region Gotland är värd och gotländska företrädare för de partier som för närvarande är representerade i riksdagen har ett ansvar för att bevara och stärka Almedalsveckan som demokratisk och politisk arena.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin