Johanna Hansson är ny överbibliotekarie

Porträtt av Johanna Hansson i biblioteket.

Johanna Hansson har sedan 2019 varit biträdande överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Jens Gustavsson

Johanna Hansson tillträder tjänsten som ny överbibliotekarie för Uppsala universitetsbibliotek den 1 augusti. Hon blir den första kvinna i rollen och efterträder Lars Burman som efter 12 år på posten återvänder till forskningen.

– Uppsala universitetsbibliotek är en fantastisk verksamhet med engagerade och kompetenta medarbetare. Här finns vårt gemensamma minne i form av unika samlingar och här utvecklas AI-metoder för framtiden. Att få leda en sådan verksamhet är verkligen ett privilegium, säger Johanna Hansson.

Uppsala universitetsbibliotek grundades 1620 av Gustav II Adolf. Han donerade också en boksamling som blev början till de rika samlingarna som byggts upp under bibliotekets över 400 år långa historia. Idag omfattar de över 6 miljoner tryckta skrifter. Åtskilliga av dem finns också tillgängliga digitalt.

– Universitetsbiblioteket är en så viktig och central resurs för både utbildning och forskning vid Uppsala universitet. Att ha tillgång till de senaste vetenskapliga publikationerna och databaserna är nödvändigt för dagens forskare. Lika viktigt är det för studenterna att ha tillgång till studiemiljön på biblioteket med både digital och personlig service, säger Coco Norén, biblioteksnämndens ordförande samt prorektor vid Uppsala universitet, och som ansvarat för rekryteringsprocessen.

Modern teknik

Att fortsätta tillgängliggöra samlingarna digitalt är ett arbete som den tillträdande överbibliotekarien Johanna Hansson ser som mycket viktigt, likaså att utveckla AI-metoder.

– Modern teknik gör det möjligt att ställa nya forskningsfrågor till äldre material. Digitalt och fysiskt, nytt och gammalt, dåtid och framtid samspelar och förstärker varandra. Här finns också i högsta grad samtiden. Universitetsbiblioteket är en hela tiden öppen, tillförlitlig och tillgänglig resurs för i första hand studenter, lärare och forskare, men även för allmänheten, säger Johanna Hansson.

Väl bekant med arbetsplatsen

Hon är utbildad bibliotekarie och har under de senaste 20 åren arbetat som chef på olika bibliotek, bland annat som stadsbibliotekarie i Uppsala och områdeschef inom Stockholms stadsbibliotek. Johanna var ordförande för Svensk biblioteksförening mellan åren 2018 och 2022. Sedan 2019 är hon biträdande överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, så även om hon är ny på överbibliotekariejobbet så är hon väl bekant med sin arbetsplats.

–Biblioteket finns till för sina användare. Jag ser fram emot att samarbeta brett inom hela universitetet och att tillsammans med kollegor på andra bibliotek bidra till nödvändig nationell samordning inom områden som till exempel digitalisering och långsiktigt samlingsbyggande, säger Johanna Hansson.

Coco Norén känner sig trygg med den nya rekryteringen av ny överbibliotekarie:

– Vi har haft en omfattande process och i hård konkurrens valdes Johanna Hansson av en enhällig nämnd. Vi är så glada kunna anställa henne som ny överbibliotekarie vid Uppsala universitet. Johanna Hansson har en gedigen biblioteksbakgrund och ett stort engagemang för att utveckla bibliotekets roll vid Uppsala universitet, säger Coco Norén.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin