Dag Blanck får Torgny Segerstedts medalj

Porträtt på Dag Blanck mot grön bakgrund

Dag Blanck är professor i nordamerikastudier vid engelska institutionen, Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet, tilldelas Torgny Segerstedtmedaljen 2024. Som en av de ledande experterna i Sverige har han spridit kunskap om svensk-amerikanska förbindelser, inom såväl historia som politik och samhällsliv.

Torgny Segerstedts medalj instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år. Det utdelades vartannat år sedan 1988 och ges till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”.

I år belönas Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid engelska institutionen. Motiveringen lyder:

”Professor Dag Blanck är en av de verkligt ledande experterna i Sverige på Nordamerika. Under en lång följd av år har han på ett avgörande sätt bidragit till kunskapsbildningen rörande svensk-amerikanska förbindelser, och genom ett engagerat samverkansarbete har han demonstrerat hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan skapa ökad förståelse av USA, när det gäller såväl historia som politik och samhällsliv.”

Förutom medaljen tilldelas han en prissumma på 250 000 kronor.

Torgny Segerstedts medalj kommer att delas ut under en ceremoni på universitetets födelsedag 7 oktober.

Annica Hulth

Torgny Segerstedts-medaljen

  • Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988. Den utdelas vartannat år till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”.
  • Mottagare av medaljen utses av en nämnd bestående av universitetets rektor som ordförande samt dekanerna vid teologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna.
  • Medaljen delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin