Forskningsnytt vid Uppsala universitet

Visa aktuella nyheter inom några av våra forskningsutmaningar:
AntibiotikaresistensArtificiell intelligensBiologisk mångfaldCoronavirusetDemokratiDigital humanioraFolksjukdomarFörnybar energiGlobal hälsaKlimatutmaningenLivets utvecklingLivsvetenskapLäkemedelsutvecklingMedicinsk teknikMigration och rasismMänskliga rättigheterNya materialPsykisk hälsaSocial hållbarhet

Söktips