Jan och Maria Berglin får utmärkelsen ”Årets alumn”

Jan och Maria Berglin

Jan och Maria Berglin

Utmärkelsen Årets alumn 2014 vid Uppsala universitet tilldelas serietecknarna Jan och Maria Berglin. De får utmärkelsen för sina viktiga inspel i samhällsdebatten. Som ständigt aktuella samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter.


2014 års alumn(er) tillkännagavs ikväll under ett evenemang i universitetshuset. Jan Berglin fanns på plats för att ta emot parets utmärkelse.

Jan Berglin har en ämneslärarexamen vid Uppsala universitet och Maria Berglin en högskoleexamen på kulturvetarlinjen. De är alltsedan studietiden väl förankrade i Uppsala. Jan debuterade som serietecknare i studenttidningen Ergo redan 1985 och Berglins serier har sedan dess varit ett viktigt och av Uppsalastudenterna uppskattat inslag i tidningen.

I sin motivering skriver kommittén:
”Serietecknarna Jan och Maria Berglin står för viktiga inspel i samhällsdebatten. Som ständigt aktuella samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter. Berglins aktualiserar och belyser sanningar, motsättningar och tillkortakommanden i vardagsliv och samhälle. De budskap som förmedlas är insiktsfulla, humoristiska, satiriska, och medmänskliga. Serierna når en bred och stor läsekrets.”

Alla med anknytning till Uppsala universitet kan lämna förslag på vem som ska bli årets alumn. Nomineringarna behandlas av en kommitté bestående av prorektor, kommunikationsdirektören, alumnkoordinatorn, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet. Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin