Ett lyft för matematiken

Uppsala universitets Cecilia Holmgren är en av dem som får anslag från Wallenbergs akademiprogram i matematik.

Uppsala universitets Cecilia Holmgren är en av dem som får anslag från Wallenbergs akademiprogram i matematik.

15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka till internationell toppnivå. Fyra av dessa finns vid Uppsala universitet.


Sedan ett par år tillbaka stöttar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i samarbete med med Kungl. Vetenskapsakademien, den matematiska forskningen i Sverige genom Wallenbergs akademiprogram i matematik.

– Det här är en långsiktig satsning för att förstärka den matematiska forskningen i Sverige. Området är av yttersta vikt både för utvecklingen av forskningen och för utvecklingen av industrin eftersom avancerad matematik i många fall ligger till grund för nya genombrott och produktutveckling, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Sverige har en lång tradition av internationellt framstående matematiker och många studenter vill satsa på forskarutbildning inom området. Målet med Wallenbergs matematikprogram är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.

– Matematikens betydelse kan inte överskattas, både som egen vetenskapsgren och som en förutsättning för utvecklingen inom fysik, kemi, samhällsvetenskap och andra ämnen, säger Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.  

De 15 anslagen för 2016 innebär att:

  • Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet.
  • Fem etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet.
  • Fem forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige.

Fyra av årets 15 anslag är kopplade till Uppsala universitet.

Medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:

  • Denis Gaidashev, Uppsala universitet, vars forskargrupp ska försöka "lösa ett av millennieproblemen”
  • Cecilia Holmgren, Uppsala universitet, vars forskargrupp ska studera framförallt ”slumpmässiga grafer och träd”

Medel till postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

  • Seidon Alsaody, Uppsala universitet (Institut Camille Jordan, Lyon, Frankrike) ska utveckla nya metoder för att studera ”symmetrier i ett nytt sammanhang”  
  • Cecilia Karlsson, Uppsala universitet (Stanford University, USA) ska studera ”abstrakta knutar”

Läs mer på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats

Om Wallenbergs akademiprogram i matematik
Programmet omfattar under åren 2014–2022 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin