Fler kan räddas från hjärtinfarkter

Stefan James och hans forskargrupp har som uttalat syfte att bidra till förbättrad medicinsk behandling.

Stefan James och hans forskargrupp har som uttalat syfte att bidra till förbättrad medicinsk behandling.

Svensk hjärtsjukvård har har nått internationell toppnivå och har goda förutsättningar att leda utvecklingen. Det menar Stefan James, nybliven professor i kardiologi vid Uppsala universitet.


– Varje år avlider sju miljoner människor till följd av hjärtinfarkter. Det gör det till vår internationellt vanligaste dödsorsak, och med bättre metoder för tidig upptäckt, diagnostik och behandling skulle betydligt fler kunna räddas, menar Stefan James, nybliven professor i kardiologi med inriktning mot klinisk kardiovaskulär forskning.

Nyligen rankades Stefan James som topp en procent bland världens mest citerade forskare inom klinisk medicin.

– Nio av tio riskfaktorer för hjärtinfarkter är livsstilsbetingade. Bättre kost, ökad motion och minskad stress är effektiva metoder att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, och den första viktiga insatsen vi alla kan bidra med är att hjälpa våra barn att välja hälsosamma vanor, förklarar Stefan James.

Dessvärre kommer hjärtinfarkter att med all sannolikhet förbli ett gissel för samhälle och individer, och Stefan James och hans forskargrupp har som uttalat mål att bidra till förbättrad medicinsk behandling, något de bland annat gjort genom att kartlägga resultaten av svensk hjärtsjukvård.

– Vi studerade och rangordnade utfallen av de svenska sjukhusens insatser och offentliggjorde våra siffror. Publiceringen i sig väckte diskussion men fyllde sitt syfte, vid vår uppföljning tio år senare hade svensk hjärtsjukvård nått internationell toppnivå, förklarar Stefan James.

Stefan James banbrytande metodik inom registerforskning väckt stor internationell uppmärksamhet.

–Det är roligt att se det stora intresset för hjärt- och kärlforskning, vilket även avspeglar sig i mängden sökbara anslag. Kan vi dessutom bli bättre på att utveckla samarbeten med industri, preklinisk forskning och internationella partners har Sverige goda förutsättningar att leda utvecklingen inom fältet, sammanfattar Stefan James.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin