Miljonbidrag till toppforskning inom smarta system och materialvetenskap

21-9

Bildtext

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, delar ut 600 miljoner kronor till totalt 20 projekt inom inom rambidragen Smarta system och Materialvetenskap. Fem av projektbidragen går till Uppsala universitet.


Rambidragen premierar tvärvetenskap av högsta kvalitet där resultaten också kan nyttiggöras. Ett av de tio bidragen inom smarta system och fyra av de tio bidragen inom materialvetenskap går till Uppsala universitet.

- De tio projekt som får finansiering inom smarta system handlar bland annat om intelligent interaktion mellan olika system och människan, samt om smarta trafiksystem. Bidragen till materialvetenskap, som också omfattar tio projekt, har fokus på nya produktionsmetoder och avancerad processkontroll för funktionella och strukturella material, säger Lars Hultman, vd för SSF.

En av uppsalaforskarna som får bidrag är Charlotte Platzer-Björkman vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik. Hon får nära 31 miljoner kronor till projektet ”Styrning av gradienter i tunnfilmssolceller”. Läs mer om hennes forskning.

Övriga uppsalaforskare som får bidrag är:

Thomas Schön, Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik, får 29 miljoner kronor till projektet ”Automatisering av systemspecifik modellbaserad inlärning”.

Mats Boman, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi, får drygt 30 miljoner kronor till projektet ”CVD 2.0 - En ny generation av hårda beläggningar”.

Gerrit Boschloo, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi, får nära 28 miljoner kronor till projektet ”Tillverkningsmetoder för stabila perovskit solceller”.

Håkan Engqvist, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap, får nära 29 miljoner kronor till projektet ”Syntes och processning av aktiva kalciumfosfatcement”.

Läs mer om SFF-bidragen

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin