Forskare tar hjälp av skolklasser för att få svar om vatten

Nu startar massexperimentet Brunt vatten, en kampanj där Sveriges högstadieelever får chansen att bidra med underlag till naturvetenskaplig forskning. Professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik hoppas att Brunt vatten ska öka samhällets intresse för vattenfrågor, och bidra till forskning om vattenfärg och dess betydelse: – Vi kommer att sätta in elevernas resultat i ett internationellt perspektiv.


Kampanjen Brunt vatten har utformats vid Uppsala universitet och riktar sig i första hand till högstadieelever runtom i hela Sverige. För att kunna göra en så bred undersökning som möjligt kommer eleverna få samla in vattenprover, undersöka vattnets färg på plats, mäta vatten- och lufttemperatur, samt undersöka bottenfauna. Under hösten kommer elevernas resultat skickas in till institutionen för ekologi och genetik och även registreras digitalt i den internationella appen ”Eye-on-water”. Genom att samla in många vattenprover från olika platser i Sverige blir det möjligt att se vilka ytvatten som skiljer sig från mängden och i dessa göra en mer utförlig provtagning.  Gesa Weyhenmeyer och hennes forskargrupp ska sedan göra en kartläggning av vattnets färg över hela Sverige, och analysera om det finns ett samband mellan vattnets färg och bottenfauna.

Gesa Weyhenmeyer hoppas att kampanjen ska bidra till ny kunskap och förståelse hos eleverna för forskning, något som hon tror kan gynna forskningen i framtiden.
– Om en inte allt för lång tid ligger frågan trots allt mer i deras händer än i våra.
Kampanjen är också ett sätt att synliggöra Uppsala universitet för högstadielever, lärare och föräldrar.

Bakgrunden till kampanjen är en global studie (publicerad i tidskriften ”Geophysical Research Letters”) som visat att Fräcksjön i Västergötland är den sjö som förändrats snabbast under de senaste 20 åren, jämfört med nästan 300 andra sjöar fördelade över jorden. Där blir vattnet både brunare och varmare, och det i högre takt än temperaturökningen på land. En kortare säsong med istäckt och brunare vatten anses förklara den snabba uppvärmningen av sjön. Studiens resultat gör det särskilt intressant att göra en kartläggning av just Sveriges vatten.

– Det är viktigt att kunna identifiera fler sjöar med brunt vatten.  Det ska bli spännande att se om fler svenska sjöar visar sig vara bland de brunaste vattnen på jorden. Hälften av Sveriges befolkning får sitt vatten från sjöar och vattendrag så det här är forskning som berör samhället i stort, säger Gesa Weyhenmeyer.

Läs mer om projektet Brunt vatten

 

Elin Eriksson

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin