Satsning på socialt arbete

Uppsala universitet söker forskare inom socialt arbete för att bygga upp en ny forskningsmiljö.

Uppsala universitet söker forskare inom socialt arbete för att bygga upp en ny forskningsmiljö.

Uppsala universitet gör en storsatsning på forskningsämnet socialt arbete genom att bygga upp en ny forskningsmiljö. Forskningsmiljön i socialt arbete blir också en kvalitetsförstärkning av det populära socionomprogrammet.


Sociologiska institutionen har utlyst flera nya tjänster inom socialt arbete, bland annat en tjänst som professor. Tjänsterna är en del i en satsning för att bygga upp forskningsämnet socialt arbete och stärka socionomprogrammet.

– Den här satsningen  innebär en unik möjlighet att bygga upp en helt ny forskningsmiljö nu när flera tjänster inom socialt arbete tillsätts samtidigt, säger Sandra Torres, professor i sociologi, särskilt socialgerontologi. Sandra Torres har varit med och tagit fram satsningen på socialt arbete.

Socialt arbete som ämne har sina rötter i ett flertal ämnen: psykologi, sociologi, statsvetenskap, juridik och pedagogik. Uppsala universitet har stark forskning inom de olika ämnena och kompletterar nu den profilen med en forskningsmiljö inom socialt arbete.

– Satsningen är en kvalitetshöjning för socionomprogrammet. Vid institutionen har vi en längre forskningstradition av kritisk sociologisk forskning om de välfärdstatliga ramarna för socialt arbete och om det sociala arbetets praktik inom de olika områden som socionomer är verksamma vid, som till exempel barnomsorgen, omsorgen av personer med funktionsnedsättningar av olika slag och äldreomsorgen. Via satsningen hoppas vi kunna utvidga denna forskning med studier som bland annat fokuserar på yrkesutövande mer specifikt och inte minst på evidensbaserademetoder inom socialt arbete. Med den nya forskningsmiljön som bas kommer vi också att kunna vidareutveckla vårt samarbete med kommun och region och förankra socionomprogrammet ännu bättre i regionen.

 

 

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin