Forsskålssymposium firar tryckfriheten

21-9

Bildtext

I år fyller Tryckfrihetsförordningen 250 år. Årets Forsskålssymposium vid Uppsala universitet uppmärksammar tryckfrihetens betydelse och möjligheter, men också dess hot och utmaningar.


Tryckfrihetsförordningen var det första dokumentet i sitt slag i världen och tillsammans med Yttrandefrihetsgrundlagen utgör den fortfarande fundamentet för vårt öppna, demokratiska samhälle. Tryckfrihetsförordningen värnar det fria ordet, rätten att ge ut tidningar, tidskrifter och böcker, och spridningen av information utan förhandsgranskning eller censur.

Globalisering och internet har möjliggjort nya vägar för informations- och kunskapsspridning, men också föranlett en diskussion om kvarvarande förtryck i stora delar av världen. I många länder inskränks de demokratiska rättigheterna – en påminnelse om att grundläggande värderingar i ett samhälle inte kan tas för givna. Hot och förföljelse via sociala medier, förändringar i journalisters och forskares arbetsvillkor, och utmaningar mot offentlighetsprincipens funktionssätt, är exempel på frågor som berör även Sverige.

Forsskålsymposiet 2016
Tryckfriheten 250 år: Hot, möjligheter och historiska arv

Årets Forsskålföreläsare är Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Hans föreläsning har titeln 1766 års tryckfrihetsförordning – bara en antikvitet eller ett levande arv? Med utgångspunkt i frihetstiden kommer han att beskriva rättsutvecklingen och hur den står sig i dagens föränderliga medielandskap.

2016 års Forsskålpanel leds av Ulrika Knutson (journalist och före detta ordförande i Publicistklubben).

Paneldeltagande är:

  • Lisa Irenius (kulturchef, Svenska dagbladet),
  • Marcin de Kaminski (policyspecialist, yttrande- och nätfrihetsfrågor, Sida)
  • Anette Novak (journalist och utredare i den statliga utredningen ”En mediepolitik för framtiden”)
  • Carl Gustaf Spangenberg (universitetslektor i rättshistoria vid Uppsala universitet)

När: 24 november klockan 13:15-16:30 (16-16:30 Utdelning av Humtankpriset 2016*)
Plats: Stora salen i Östgöta nation, Trädgårdsgatan 15, Uppsala
Fritt inträde, öppet för allmänheten, ingen föranmälan krävs

Arrangör:
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

Om Peter Forsskål
Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling Tankar om den borgerliga friheten som han gav ut under kuppartade former 1759.

Forsskålsymposiet är ett årligen återkommande evenemang vid Uppsala universitet. Syftet är att uppmärksamma Peter Forsskåls gärningar och idéer och att skapa förutsättningar för ett fortsatt samtal om det fria ordet i vår tid. 

Läs mer om Peter Forsskål.

Läs mer om Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

*I samband med årets Forsskålsymposium kommer tankesmedjan Humtank att dela ut Humtankpriset 2016. Humtank arbetar för att stärka humanisters samverkan och det som tidigare kallades ”tredje uppgiften”. Som ett led i denna strävan instiftades Humtankpriset. Det ska gå till en akademiker som särskilt förtjänstfullt synliggjort humanioras betydelse i offentligheten.

Läs mer om Humtank.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin