Universitet i samarbete för plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Ingången till Alvin. Bilden visar sida ur Kejsarbibeln

Ingången till Alvin. Bilden visar sida ur Kejsarbibeln

En digital plattform för bevarande och tillgängliggörande av digitala samlingar och digitaliserat kulturarv utvecklas i ett konsortium bestående av de tre universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg.


Redan idag rymmer plattformen Alvin ca 75 000 poster från de tre konsortiemedlemmarna och andra samarbetspartners inom den svenska kultursektorn. Konsortiet kommer att arbeta för att lösa de problem som finns inom arkiv-, biblioteks- och museisektorn med att säkerställa långsiktigt bevarande av digitala samlingar, samt att tillgängliggöra det digitaliserade materialet för forskare, pedagoger och den intresserade allmänheten.  

– Konsortiet har både kapacitet och kompetens att vara med och ta ansvar för delar av den satsning på digitalisering som aviserats från regeringen, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, där initiativet tagits till konsortiet. Alvin är ett viktigt redskap för framtidens forskning inom digital humaniora, och en byggkloss i de nu allt högre ambitionerna att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet i Sverige. Att bygga starka och pålitliga infrastrukturer, som Alvin, där digitaliserat material är fritt tillgängligt är en förutsättning.

Alvin erbjuder möjligheten att lagra och presentera många typer av digitaliserat material, till exempel bild-, ljud-, och filmfiler. I Alvin finns redan digitala samlingar från museer och arkiv inom Uppsala universitet, Linköpings stadsbibliotek, Hagströmerbiblioteket, med flera.

Kontakt och mer information:

Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek, lars.burman@ub.uu.se tel. 0704-25 03 69

Om Alvin: http://info.alvin-portal.org/

Se innehåll i Alvin: http://www.alvin-portal.org/alvin/

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin