Rudbecks Blombok fritt tillgänglig på nätet

Iris bulbosa ur Rudbecks Blombok

Iris bulbosa ur Rudbecks Blombok

Olof Rudbeck d.ä.:s verk Blomboken, bestående av 11 volymer med över 3500 handkolorerade växtskisser, har nu digitaliserats i sin helhet. Samtliga bilder finns nu att se genom Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.


Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) arbetade med att färdigställa ett enormt botaniskt verk, Campus Elysii, då Uppsala stadsbrand 1702 utbröt. 11 volymer med drygt 3500 handkolorerade växtskisser klarade sig undan branden. Dessa kallas idag Blomboken. Ytterligare en volym, den första, gick förlorad i branden.

En första och andra del av Campus Elysii hann dock gå i tryck före branden, men av den första delen förstördes nästan hela upplagan.

Rudbeck hade som ambition att avbilda alla världens kända växter i naturlig storlek. Som underlag använde han levande och pressade växter, exempelvis ur Burser-herbariet som då fanns på Uppsala universitetsbibliotek (idag på Evolutionsmuseet), samt tryckta botaniska verk. Till sin hjälp med avtecknandet hade han sina barn - Olof Rudbeck d.y., Johanna Christina Rudbeck samt Wendela Rudbeck - sina studenter samt övrig släkt och vänner.

Samtliga bilder ur dessa 11 volymer har nu digitaliserats och ligger fritt tillgängliga genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Blomboken

Läs mer om Blombokens tillkomsthistoria och även se ett urval av blomplanscherna i tryck i: Martinsson, Karin & Ryman, Svengunnar: Blomboken. Bilder ur Olof Rudbecks stora botaniska verk. Stockholm, Prisma, 2008.

Sedan tidigare finns även bilderna till Rudbeck d.y.:s Fogelboken digitaliserade: Fogelboken

Helena Backman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin