Årets Martin H:son Holmdahl-stipendium till teolog och jurist

21-9

Bildtext

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till Elena Namli, professor vid teologiska institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och Jameson Garland, doktor vid juridiska institutionen.


Uppsala universitetets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter är Martin H:son Holmdahl-stipendiet. Det inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor. 

Stipendiet kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd stipendienämnd fattar beslutet.

Stipendienämnden har beslutat att priset för 2017 delas mellan professor Elena Namli, professor vid teologiska institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och Jameson Garland, doktor vid juridiska institutionen.

Motivering:
Jameson Garlands avhandling i medicinsk rätt är ett pionjärarbete som lyfter fram frågan om könskorrigering och barns rättigheter. Med detta och sitt fortsatta arbete bryter dr. Garland ny mark inom medicinsk rätt och till den internationella debatten kring dessa frågor, bl.a. genom en nyligen avgiven expertrapport till Europarådet. Han har aktivt bidragit till att skapa Människorättskliniken vid juridiska fakulteten. Den syftar till att stärka skyddet för särskilt utsatta gruppers rättigheter i samarbete med det civila samhället.

Elena Namli, professor i teologi och forskningsledare vid Institutet för Rysslands- och Euroasiatiska studier, har under närmare ett decennium haft en central roll i att skapa och utveckla det mångvetenskapliga mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Inte minst har hon engagerat sig för studenter från icke-privilegierade miljöer. I sin forskargärning har professor Namli på ett föredömligt sätt bidragit till en nyanserad förståelse av rättigheternas roll i etik och politik. Hon har gjort betydelsefulla insatser i rättighetsfrågor även utanför akademin.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari 2018.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-stipendiet.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin