Fredrik Pettersson Årets Uppsalastudent 2017

Fredrik Pettersson får utmärkelsen Årets Uppsalastudent 2017 och ett stipendium på 100 000 kronor från Anders Walls stiftelse.

Fredrik Pettersson får utmärkelsen Årets Uppsalastudent 2017 och ett stipendium på 100 000 kronor från Anders Walls stiftelse.

Årets Uppsalastudent är en välkänd figur inom Uppsalas studentliv. Fredrik Pettersson har bland annat varit förste kurator på Västmanlands-Dala nation, Curator Curatorum, samt ordförande för Uppsala studentkår.


Priset delades ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria
vid Anders Wall-föreläsningen i universitetsaulan den
22 november. Foto: Gisella Bengtsson

Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delas ut av Anders Walls stiftelse. Enligt stadgarna kan priset delas ut till en person som utvecklat entreprenörskap med anknytning till sin utbildning eller en person som utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid universitetet, deltagit i kår och/eller nationsliv eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter.

– Det är jätteroligt att få priset. Jag har varit engagerad länge i studentlivet i Uppsala och det här känns som ett kvitto på att det jag har gjort varit uppskattat, säger Fredrik Pettersson.
Han började med teknisk fysik men har också hunnit med musikstudier och läser nu masterprogrammet i industriell ledning och innovation. Engagemanget vid sidan om studierna har hela tiden varit viktigt.

- Från början engagerade jag mig i roliga saker helt enkelt. I takt med att man lär känna en organisation så ser man vad som kan göras och förbättras. Det har varit en stark drivkraft att hitta sådant som kan underlätta för organisationer eller individer.

Driv och entreprenöriell förmåga
I förslagsnämndens motivering till att nominera Fredrik Pettersson lyfter man särskilt hans öga för identifiering av organisatoriska förändringsbehov och hur han med driv och entreprenöriell förmåga lett förändringsprocesser, både som nationskurator och kårordförande. Som ledamot av Studentbokhandelns styrelse har han deltagit i förnyelse av verksamheten och han har också varit ledamot av universitets styrelse, konsistoriet. Han har ”outtröttligt verkat för en samlad studentröst” och är en ”sann inspiratör som verkligen brinner för Uppsalas studentliv i allmänhet”.

– Jag gjorde nyligen ett ”internship” på ett företag och jag kände igen många situationer från arbetet i kår och nation. Att jobba med människor, samordna viljor och åstadkomma saker tillsammans är utmaningar som liknar varandra var man än är. Nationerna och kårerna är väldigt bra platser för att testa på ledarskap och ansvar tidigt i livet, säger Fredrik Pettersson.

Priset består av ett stipendium på 100 000 kronor och delades ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid Anders Wall-föreläsningen i universitetsaulan den 22 november.

Läs mer om utmärkelsen Årets Uppsalastudent

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin