Fokus på socialt arbete

Socionomer är en central del för att hantera sociala problem i samhället.  Uppsala universitet satsar därför både på utbildning av socionomer och forskning i socialt arbete med ett nystartat centrum.

Socionomer är en central del för att hantera sociala problem i samhället. Uppsala universitet satsar därför både på utbildning av socionomer och forskning i socialt arbete med ett nystartat centrum.

Nystartade Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet har rivstartat och har en massa projekt på gång.


Verksamheten vid Centrum för socialt arbete som inrättades vid årsskiftet har nu kommit igång på allvar. Föreståndaren Siv-Britt Björktomta, lektor i socialt arbete, är på plats tillsammans med Stefan Sjöström, den nya professorn i socialt arbete och biträdande lektorn Stina Fernqvist. Ytterligare en biträdande lektor, Anna Olaison, börjar under våren. Och när det här skrivs är minst två lektorer på väg att anställas, intresset har varit mycket stort med 17 sökande.

Centrum för socialt arbete, Cesar, har startats som ett led i Uppsala universitets satsning på socionomutbildningen och forskning i socialt arbete som är grunden i socionomutbildning.

Socionomer viktiga i samhället

– Socionomer är centrala för att hantera de sociala problem som uppstått i spåren av samhällsutvecklingen och som nu också har fått olika globala aspekter med migrationen. Det är ofta mångfacetterade situationer med många olika problem som socionomer ska få ihop till en helhet för att hjälpa de utsatta, säger Siv-Britt Björktomta, föreståndare för Cesar och lektor i socialt arbete.

Siv-Britt Björktomta, föreståndare, och
Stefan Sjöström, professor i socialt arbete.

– Det pågår ju också en politisk diskussion som kretsar kring kriminalitet och förslag på fler poliser och hårdare straff. Men vi måste lösa de sociala problemen i samhället som ofta är bakgrunden till kriminalitet, socialt arbete med preventiva åtgärder är mer effektivt, konstaterar Stefan Sjöström, professor i socialt arbete.

Intensifierad utveckling av socionomprogrammet

Ett viktigt arbete vid Cesar är att intensifiera utvecklingen av socionomprogrammet som organisatoriskt är placerat vid Cesar.

– Vi har bland annat utvecklat kursmomentet studenternas personliga professionsutveckling för att hjälpa dem att forma en yrkesidentitet, det är viktigt att studenterna känner sig trygga i att kunna hjälpa utsatta människor. Yrkesverksamma socionomer förstärker lärargruppen och vi arbetar med värderingsövningar som både är utvecklande för studenterna själva och som kan användas som professionell metod i yrkeslivet, säger Siv-Britt Björktomta.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som sker ute på arbetsplatser med yrkesverksamma som handledare håller också på att utvecklas. Anställningen av flera forskare och lärare i socialt arbete är en annan viktig förstärkning av socionomprogrammet.

– Vi får en större bredd i kunnandet med fler forskare i socialt arbete. Det blir också en stabil bemanning och vi kan börja utveckla utbildning på avancerad nivå i socialt arbete. Parallellt arbetar vi för att bättre utnyttja spetskompetens i andra ämnen som juridik, sociologi, psykologi och pedagogik, säger Stefan Sjöström.

Forskningsmiljö i socialt arbete

Vartefter nya forskare i socialt arbete anställs utvecklas forskningsmiljön i socialt arbete. Förhoppningen är att lektorerna i socialt arbete som söks ska komplettera och bredda forskningskompetensen i socialt arbete.

– En av mina viktigaste arbetsuppgifter blir att bygga upp en god forskningsmiljö med en bra och konstruktiv seminariekultur som ger utrymme för att lära och växa. Med det som bas ska vi arbeta på att öka den externa forskningsfinansieringen.

Det planeras också för en ny forskarutbildning i socialt arbete med start till hösten.

– Vi siktar på att ett par doktorander ska kunna börja till hösten, då kan de bilda en större grupp tillsammans med nya doktorander i sociologi som börjar vid sociologiska institutionen, berättar Stefan Sjöström.

---

Läs mer

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin