Digital humaniora: Symposium med N. Katherine Hayles

17 maj hålls ett heldagssymposium om digital humaniora med anledning av att N. Katherine Hayles har blivit gästprofessor vid Uppsala universitet.


N. Katherine Hayles är gästprofessor 2018-2020 vid engelska institutionen, Uppsala universitet. Med examen i både kemi och litteraturvetenskap utforskar hon skärningspunkter mellan ämnesdiscipliner: hennes forskning integrerar naturvetenskap, teknik och humaniora. Hennes bok "How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics" blev populär både bland humanister och naturforskare.

N. Katherine Hayles är särskilt berömd som cyberteoretiker och för sin innovativa forskning om möten mellan människa och informationsteknik samt belysning av hur datoriseringen av kulturen skapar nya estetiska uttrycksformer och omdefinierar existerande kulturformer.

Digital teknik har haft en stor inverkan på skapandet, tolkningen och spridningen av berättande, och har förändrat hur humanister ser på läsning och skrivning. Symposiet "Digital Humanities: Past Accomplishment, Future Directions" fokuserar på nya former av berättelser som bland annat framträder i Twitter och Facebook samt utskriftsformer som påverkas av digital teknik.

Symposiet inleds med föreläsningen " The Future of Writing in the Digital Age" av N. Katherine Hayles.

Efter den inledande föreläsningen följer bland annat föreläsningar av

  • Colleen Boggs, professor i engelska vid Dartmouth College USA
  • David Ciccoricco, University of Otago New Zealand
  • Christian Haynes, lektor vid Darthmouth College USA
  • Mikko Keskinen, professor i jämförande litteratur Jyväskylä universitet Finland
  • Scott Rettberg, professor i digital kultur, Universitetet i Bergen Norge
  • Carin Östman, lektor i nordiska språk Uppsala universitet

---

Tid: 17 maj kl. 9.15-16:00
Plats: Humanistiska teatern
Komplett program och anmälan:Digital Humanities: Past Accomplishments, Future Directions - anmälan senast 16 maj
Arrangör: Språkvetenskapliga fakulteten och engelska institutionen

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin