Uppsala universitet leder global kurs i entreprenörskap

21-9

Bildtext

Idag startar on-linekursen Global Entrepreneurship under ledning av institutionen för teknikvetenskaper på Campus Gotland. Det är den första kursen inom projektet Listo, Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship, som koordineras från Uppsala universitet.


Lärare från alla Listos tio partners har utvecklat ett internatione

llt klassrum för entreprenörskap där studenter från Europa ska samarbeta med studenter i Latinamerika i ett antal utvalda fallstudier och projekt. Studenterna på kursen i globalt entreprenörskap återfinns på Campus Gotland, University of Groningen i Nederländerna, University of Valladolid i Spanien, samt vid tre universitet i Argentina, Uruguay och Brasilien. Förutom online-sessioner med lärare från samtliga universitet kommer studenterna jobba i globala grupper med entreprenörsutmaningar.

– Syftet är att studenterna ska utveckla ett globalt, entreprenöriellt tankesätt och kompetenser. Kursen är därför inte begränsat till något enskilt vetenskapsområde, eftersom entreprenörskap berör alla, säger Ulrika Persson-Fischier vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet.

Kursen kommer att pågå i fem veckor med målet att bygga in de internationella modulerna i befintliga entreprenörskapsprogram. Dessutom kommer Listo att skapa ett forum för strategiska diskussioner med entreprenörsinriktning för Uppsala universitet.

Projektet finansieras av EU inom ramen för programmet Erasmus+ och har till syfte att främja modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högre utbildning i länder utanför Europa. Under våren 2019 kommer projektet till Uppsala för en konferens för att bland annat öka samarbetet mellan Sverige och Latinamerika.

 

Läs mer:

Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship (LISTO) vid Uppsala universitet

Se även Uppsala universitets pressmeddelande

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin