Internet of Things Sveriges nya projektkoordinator har teknikens möjligheter i fokus

Olle Bergdahl är ny projektkoordinator för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige som har sitt programkontor vid Uppsala universitet innovation.

Olle Bergdahl är ny projektkoordinator för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige som har sitt programkontor vid Uppsala universitet innovation.

Olle Bergdahl är sedan februari i år ny projektkoordinator för det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, Internet of Things Sverige (IoT), som har sitt programkontor vid Uppsala universitet. Att fokusera på teknikens möjligheter snarare än utmaningar tror han är rätt väg att gå.


Intresset för teknik och särskilt vad den kan förändra har alltid funnits där, såväl privat som professionellt. Förändringsledning, på senare år hårt kopplat till digitalisering går som en röd tråd genom Olle Bergdahls yrkesliv. Han kommer senast från en tjänst som e-strateg på Uppsala kommun där han ansvarade för kommunens digitalisering.

– Det var flera faktorer som gjorde jobbet på IoT Sverige intressant för mig, berättar Olle Bergdahl. Att få komma närmare innovationsmiljön med bas i min erfarenhet av digitalisering i offentlig sektor var ett skäl. Dessutom lockade möjligheten att få jobba nationellt.

Som projektkoordinator vid programkontoret för IoT Sverige kommer Olle Bergdahl att jobba nära projekten, de så kallade IoT-hubbarna, som IoT Sverige finansierar och som finns utspridda över stora delar av landet. Han kommer att stödja dem i arbetet på flera sätt, inte minst genom att sprida kunskaper och erfarenheter om vad som IoT kan skapa för nytta.

– Det finns mycket kunskap och erfarenhet att hämta från de tretton hubbar vi idag finansierar och jag tror på berättelsens kraft – att göra IoT konkret och begripligt med fokus på hur tekniken kan bidra till innovativ samhällsutveckling med människan i centrum, säger Olle Bergdahl.

IoT står för Internet of Things, eller sakernas internet, och är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning. Det ger oss möjlighet att bättre förstå vår omgivning och kunna påverka den. Steget är då inte långt till smartare, mer attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster som gör vår vardag bättre. Det menar i alla fall Olle Bergdahl.

Han tar IoT-hubben LoV-IoT i Göteborg som exempel. Där har Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad i samarbete med partners från akademin och den privata sektorn skapat en IoT-lösning för luft- och vattenövervakning. Syftet är att bidra till bättre folkhälsa i våra växande städer. IoT-lösningen har väckt stort intresse i Chile där det nu finns ett samarbetsavtal för att utveckla en storskalig testarena i Santiago de Chile.

Olle Bergdahl lyfter gärna den kombination han tycker är så spännande i IoT Sveriges uppdrag – att både bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige samtidigt som programmet ska utveckla Sverige med hjälp av samhällsnyttig IoT.

– Vi ska vara en språngbräda för att få igång utveckling och innovation med hjälp av IoT, menar Olle Bergdahl.

Han är noga med att innovationshöjden handlar om själva tillämpningen, inte teknikutveckling. Dessutom är det tillämpning av IoT för offentliga behov som står i fokus. Den offentliga sektorn blir testbädd för nya behovsdrivna lösningar som sedan kan ligga till grund för utvecklingen av nya produkter och tjänster i den privata sektorn. Att det ska öppna nya affärsmöjligheter såväl nationellt som internationellt är målet.  

– De viktigaste verktygen vi har inom IoT Sverige är att vi finansierar innovationsprojekt inom det offentliga där både akademin och näringslivet ingår som samarbetspartners. Det skapar förutsättningar för att våga prova och få igång ett lärande, vilket är nyckeln till att ta vara på möjligheterna, säger Olle Bergdahl.

 

Om IoT Sverige
Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Uppsala universitet är värd för IoT Sverige som har sitt programkontor placerat vid innovationskontoret, UU Innovation. Programkontoret arbetar för att samla aktörer, öka samverkan mellan branscher och finansiera innovationsprojekt inom området IoT.

Läs mer om IoT Sveriges verksamhet här

Sara Gredemark

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin