Uppsalaforskare får miljonanslag för utveckling av nya cancerterapier

Magnus Essand, professor i genterapi, Uppsala universitet

Magnus Essand, professor i genterapi, Uppsala universitet

Hallå där… Magnus Essand, professor i genterapi, som av Cancerfonden erhåller 13,5 miljoner kronor för utveckling av nya immunbehandlingar mot hjärntumörer, leukemi och lymfom.


Hur kommer du att investera tillskottet?
– Det är ett för oss oerhört betydelsefullt anslag som innehåller dels 4,5 miljoner kronor för preklinisk utveckling av nya immunterapier för patienter med hjärntumörer, dels 9 miljoner kronor för vilka vi kommer att utveckla en virusvektor för tillverkning av CAR T-celler och därefter pröva den i behandling av ett femtontal leukemi- och lymfompatienter.

Vilken betydelse har immunterapier för cancervården?
– Det senaste decenniet har i princip varit en oavbruten framgångssaga för immunonkologin. Just nu gör forskningen många små landvinningar i form av justeringar och förädlingar av tillgängliga terapier, men ju fler behandlingar vi utvecklar, desto större blir naturligtvis vårdens kapacitet att bota olika tumörsjukdomar.

Är det möjligt att skapa en immunterapi som botar all cancer?
– Jag har svårt att föreställa mig den typen av snabba och stora genombrott. Några patienter svarar på en viss behandling, andra inte. I grunden handlar det om att aktivera tumörens ”immunlandskap” och att lura kroppens immunsystem att se och angripa tumören som en främmande organism, vilket är något vi förbättrar i små men viktiga steg i taget.

Hur nära är din egen grupp att bidra till nya behandlingar?
– Just nu avslutar vi en fas 2-studie med CAR T-celler som bland andra Angelica Loskog och Gunilla Enblad har utvecklat mot leukemi och lymfom. Vi har behandlat 35 patienter vid Akademiska sjukhuset, hittills reagerar hälften av dem positivt och några är långtidshjälpta och förhoppningsvis botade. Med hjälp av en global insamlingsfond prövar vi även ett av våra tumörförstörande virus, men här är vi alltjämt i ett så tidigt skede att jag nöjer mig med att konstatera att resultaten ser lovande ut.

Har svensk cancerforskning de medel som krävs för att ta en terapi hela vägen till vården?
– Jag och mina kollegor Anna Dimberg, Bengt Westermark och Elisabetta Dejana beviljades nyligen 31,5 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och Cancerfondens senaste utdelning var den största hittills, så vi tillhör utan tvekan ett gynnat fält. Att genomföra en klinisk fas 3-studie förutsätter emellertid resurser som inga anslag täcker, så någonstans längs sträckan krävs samverkan med industrin.

Magnus Alsne

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin