Tvärvetenskapligt nätverk bidrar till hållbar utveckling i Arktis

Corine Wood Donnelly, Uppsala universitet

Corine Wood Donnelly, Uppsala universitet

Hallå där… Corine Wood Donnelly, forskare vid Uppsala universitet och initiativtagare till Justice, Sustainability and Arctic Futures, ett nytt tvärvetenskapligt nätverk som med gemensam kraft ska bidra till hållbar utveckling i vår planets nordligaste regioner.


Varför behöver vi Justice, Sustainability and Arctic Futures?
– Den arktiska regionen genomgår stora förändringar. Ska utvecklingen förbli hållbar måste vi öka kunskapen om både rättviseaspekter på de globala klimatmålen och den ekonomiska expansionen i Arktis. Den rakaste vägen dit bygger vi i mötet mellan forskare från olika discipliner som tillsammans kan formulera och ta sig an de frågor som måste besvaras.

Vilka synergieffekter hoppas du ska uppstå i den tvärvetenskapliga interaktionen?
– Att samla olika kompetenser är en pålitlig grogrund för nya perspektiv, och vår förhoppning är att de idéer samtalen genererar ska förse oss med underlag till gemensamma och konkurrenskraftiga ansökningar. På sikt vill vi definiera en tydlig linje för vår verksamhet, där ett centralt mål är utveckling av teoretiska modeller som ska bidra till ökad jämlikhet och rättvisa i framtida hållbarhetsagendor.

Vilka vetenskapliga fält är representerade?
– Nätverket samlar i nuläget tolv forskare från fem länder med hemvister i internationella relationer, geografi, statsvetenskap, företagsekonomi, teologi och antropologi. Vi inleder vårt gemensamma arbete i januari, och kommer inom kort att kartlägga för oss relevant forskning vid Uppsala universitet i syfte att ytterligare vidga nätverkets vetenskapliga horisonter.

Vilka andra aktiviteter planerar ni?
– För att redan från start skapa en gemensam grund kommer vi att läsa och diskutera vetenskaplig litteratur från de olika disciplinerna med koppling till området. Under försommaren genomför vi även två workshops med fokus på aktuella utlysningar och hur vi bäst formerar oss i ansökningsarbetet.

Vilken framtid ser du för Justice, Sustainability and Arctic Futures på längre sikt?
– Vi har två års finansiering från Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus), ett initiativ som främjar tvärvetenskapliga samarbeten inom Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap – men också med forskare vid andra vetenskapsområden. Inom den tidsramen räknar jag med att vi hinner etablera nätverket såväl som förutsättningar för fortsatta och varaktiga samarbeten.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin