Storsatsning på forskning om coronaviruset

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) ska samordna forskningsinsatser inom hela det spektrum av hur en virussjukdom tacklas.

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) ska samordna forskningsinsatser inom hela det spektrum av hur en virussjukdom tacklas.

Det universitetsdrivna forskningscentret SciLifeLab tar nu ett helhetsgrepp på biovetenskapliga insatser kopplade till den pågående pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. För att nå snabba framsteg får lovande forskningsprojekt snabb finansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och traditionellt konkurrerande forskning lyfts till en laginsats.


Som ett steg i kampen mot covid-19 kommer SciLifeLab (Science for Life Laboratory) att samordna forskningsinsatser inom hela det spektrum av hur en virussjukdom tacklas, allt ifrån att ta fram alternativa diagnosmetoder, utveckla behandlingar och kartlägga hur virusets genetiska material ändras över tid till att skapa biobanker med patientprover för framtida forskningsinsatser.

Under förra veckan genomförde SciLifeLab en nationell utlysning för projekt som riktar in sig på covid-19 och tack vare ett mångmiljonstöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan utvalda projekt få omedelbar finansiering. 

– Uppsala universitet välkomnar denna snabba insats av Knut och Alice Wallenberg stiftelse som gör att vi nu kan bidra med kunskap kring Coronasmittan på ett effektivt sätt, säger rektor Eva Åkesson.

Elva projekt beviljas

Närmare 300 ansökningar kom in och i denna första fas beviljas elva projekt med fokus på virus- och immundiagnostik för covid-19 och sex initiativ kring provinsamling och biobanker stöd. I nästa fas får ännu fler initiativ positiva besked. Då skapar SciLifeLab en tematisk indelning av forskningsområden och beviljar stöd för att de bästa enskilda projekten ska gå samman i arbetet med att bekämpa covid-19.

- Denna välkomna satsning möjliggör utökad diagnosticering av Covid-19, samt undersökningar av vilka som infekterats. Från Uppsala planeras att koordinera satsningar på att utveckla och utvärdera alternativa diagnosticeringsmetoder samt serologiska metoder, som detekterar virus-antikroppar under ledning av Ulf Gyllensten, professor och director för SciLifeLabs genomikplattform. Med Uppsala universitets breda kompetens kan vi angripa och begränsa Covid-19-pandemin från många olika vinklar genom att utveckla nödvändiga tekniker samt öka förståelsen av viruset och dess effekter, säger Stellan Sandler, vicerektor för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Bidrar med upp till 110 miljoner kronor

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar omgående med upp till 110 miljoner kronor till forskningsprojekt där bland annat test av immunitet med antikroppstestning ingår, utökad testkapacitet av covid-19-infektion samt skapandet av en biobank.

– Jag är glad att vi sedan tidigare fått SciLifeLab på plats som nu är ett nav i hela denna satsningen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Vi har nu fått en fantastisk överblick över de resurser och kompetenser som finns inom landet och som kan avsättas för covid-19-relaterad forskning. Genom att koordinera och stärka samarbeten vill SciLifeLab inspirera och bidra till kampen mot det nya coronaviruset, säger Siv Andersson, vice-direktör vid SciLifeLab.

Testning av covid-19

Utöver de projekt som stöds via utlysningen bidrar SciLifeLab också med två uppmärksammade initiativ inom testning av covid-19, vilka möjliggörs genom tidigare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det rör sig om provtagning av smittade och sjukhusvårdade patienter i syfte att utforska sjukdomsförloppet under ledning av Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, samt att öka testkapaciteten för att upptäcka personer som bär på coronaviruset SARS-CoV-2, under ledning av Lars Engstrand, Karolinska Institutet och SciLifeLab.

SciLifeLab kopplar i och med detta samman fristående initiativ från olika delar av landet för att skapa synergieffekter. Ett ramverk för att låta forskare dela sina resultat om coronaviruset med varandra, såväl nationellt som internationellt, är också under uppbyggnad.

– SciLifeLab ger forskningsprojekt kopplade till covid-19  förtur till teknologier och expertis som finns hos vår nationella infrastruktur. Vi hoppas att också andra forskare och finansiärer prioriterar coronaforskning och bidra till samarbeten nationellt, säger Olli Kallioniemi, direktör vid SciLifeLab.

Annica Hulth

Beviljade projekt


Hittills (under Fas1) har elva projekt beviljats, varav två vid Uppsala universitet:

PLA-based large-scale analysis of Corona virus immunity
Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.

SICoV – Serological Investigations on SARS-CoV-2 and other coronaviruses – improved diagnostics and knowledge
Åke Lundkvist, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin