Nya rön om ögonsjukdom kan leda till säkrare behandling

Bilden visar proteiner på blodkärl (grönt) i ögats inre del hos en mus, där skadan uppstått på ett sätt som liknar “blinda fläcken”-sjukan hos människa. Lila färg visar var blodkärlen läcker.

Bilden visar proteiner på blodkärl (grönt) i ögats inre del hos en mus, där skadan uppstått på ett sätt som liknar “blinda fläcken”-sjukan hos människa. Lila färg visar var blodkärlen läcker.

Ögonsjukdomar med tillväxt av läckande blodkärl kan leda till att synen går förlorad. Forskare vid Uppsala universitet har nu identifierat ett avgörande steg i processen som leder till läckande kärl och skadlig svullnad. Forskningsresultaten skulle i framtiden kunna leda till säkrare behandlingsstrategier.


Åldersförändringar i gula fläcken och diabetesretinopati gör att läckande blodkärl växer till i ögat vilket leder till skadlig svullnad och gradvis synförlust. De behandlingar som används idag blockerar en molekyl som kallas VEGF, vilken medverkar både till kärlläckage och till tillväxten av nya blodkärl i ögat. Denna dubbla roll för VEGF gör att behandlingen kan förhindra skadlig svullnad men samtidigt ge biverkningar i form av att blodkärl och nervceller tar skada och dör.

– I vår studie undersökte vi om det skulle vara möjligt att blockera effekten av VEGF bara på blodkärlsläckaget, utan att blodkärl och nervceller skadas, säger artikelns försteförfattare Ross Smith, postdoktor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Studier på möss

För att göra det undersökte forskarna steg för steg på vilket sätt VEGF orsakar läckage i ögon hos möss med sjukdomar som efterliknar åldersförändringar i gula fläcken och diabetesretinopati. Djuren hade förändrats genetiskt så att de hade mutationer i de proteiner i ögat som påverkas av VEGF. Genom att studera dessa möss kunde forskargruppen identifiera exakt på vilket sätt VEGF orsakar att kärlen läcker.

– Vi tillsatte fluorescerande partiklar till blodet och använde mikroskop för att hitta dem i eller utanför kärlen. Om läckaget hade stoppats av en mutation hittade vi inga partiklar utanför kärlen, säger Ross Smith.

Testar nya läkemedel

Försöken visade att effekten av VEGF på läckage kunde skiljas åt från effekten på bildandet av nya blodkärl.

– Våra fynd ger svar på frågan om hur blodkärl läcker och visar att läckaget kan stoppas utan att döda blodkärlen. Utifrån denna kunskap har vi börjat testa läkemedel som selektivt skulle kunna blockera det läckagepåverkande steget i processen. Om det är ett effektivt tillvägagångssätt skulle det kunna leda till nya behandlingar för att stoppa läckaget utan de skadliga biverkningarna hos befintliga läkemedel, säger Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som har lett studien.

Publikation:

Vascular permeability in retinopathy is regulated by VEGFR2 Y949 signaling to VE-cadherin, eLife 2020;9:e54056 doi: 10.7554/eLife.54056

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin