Ny studie om barns upplevelse av coronakrisen

21-9

Bildtext

Barns och ungas upplevelser av coronakrisen och vad den för med sig är fokus i en ny forskningsstudie som leds från Uppsala universitet. Syftet är att få en bild hur barn mellan 4 och 18 år upplever och tänker kring det som händer runt omkring dem till följd av coronavirusets spridning.


Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är extra viktigt att barns och ungas röster får höras i samband med denna historiska händelse. Det pratas mycket om corona på både förskolor och skolor, men ingen har tidigare undersökt hur barn och unga själva upplever händelserna, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet och forskningsledare för studien.

Forskningsstudien riktar sig mot barn mellan 4 och 18 år och kommer att bygga på en webbenkät, skriver Länsförsäkringars Forskningsfond som finansierar studien, i ett pressmeddelande.

För de yngre barnen rekommenderas en förälder att vara med när de svarar på frågorna. Enkäten finns på olika språk och i en version med bildstöd för att så många barn och unga som möjligt ska kunna delta. Det finns också möjlighet att ladda upp barns bilder om corona. Studien pågår fram till juni 2020.

– Vi vill bidra till ökad uppmärksamhet och kunskap om barns situation under pandemin genom att finansiera oberoende forskning. Det handlar om att bidra till barns och ungas trygghet, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef för Länsförsäkringars Forskningsfond.

För varje barn som deltar skänker Länsförsäkringars Forskningsfond 50 kronor till någon av barnrättsorganisationerna Bris, Ecpat, Rädda Barnen eller Unicef, som mest upp till 50 000 kronor. Barnen får välja organisation i slutet av enkäten.

Elin Bäckström

Fakta om studien


Studien leds av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrivs av forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting vid Uppsala universitet. Enkäten finns på olika språk och i en version med bildstöd för att möjliggöra deltagande för så många barn och unga som möjligt. Studien pågår fram till juni 2020.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin