Ny forskningsmiljö inom artificiell intelligens vid Uppsala universitet

Artificiell intelligens, AI, och maskininlärning växer snabbt på en global skala och erbjuder unika möjligheter för forskning, utbildning och samhällets utveckling. För att kunna samordna och utnyttja forskningsfältens potential startar Uppsala universitet i höst en kreativ hubb, AI for research, på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.


Med start hösten 2020 samlas forskare och medarbetare från hela universitetet på Carolina Rediviva för att utbyta idéer och utveckla forskningsprojekt kring AI. Arbetet inom AI for research sker på halvtid under ett års tid; därefter flyttar nya deltagare in i forskningsmiljön. Tanken är att forskarna ska hitta samarbetspartners från andra vetenskapsområden och ta med sig sina lärdomar till hemmainstitutionerna.

Thomas Schön, pro-
fessor i reglerteknik 
Foto: Mikael
Wallerstedt 

– Den nya forskningsmiljön kommer att erbjuda en stimulerande och avskild miljö för AI-relaterade frågor och projekt som kan tas vidare inom forskarnas respektive områden och undervisning, säger professor Thomas Schön, tillförordnad vetenskaplig ledare för projektet.

Samling över vetenskapsgränserna

De tre vetenskapsområdena delar på kostnaderna för det femåriga projektet AI for research. Däremot finansieras medföljande doktorander, postdoktorer eller andra forskare med egna externa medel eller fakultetsanslag. På Carolina Rediviva sätts nu arbetsytor upp för att samtliga deltagare ska kunna delta i den dagliga verksamheten.

En av de forskare som antagits till den första sabbatsperioden är Ida-Maria Sintorn vid avdelningen för visuell information och interaktion, institutionen för informationsteknologi.

Ida-Maria Sintorn,
universitetslektor i
datoriserad
bildanalys

Hennes forskningsfokus är bildanalys, men hon har även jobbat länge inom industrin med elektronmikroskopi och analys av biologiska partiklar i nanometerstorlek.

– Jag tycker det ska bli väldigt roligt att sitta tillsammans med experter från olika områden och utforska synergier mellan problemställningar. Att utbyta erfarenheter och utveckla metoder kring en teknik från olika håll ska bli jättespännande, säger Ida-Maria Sintorn.

Hittills antagna forskare till AI for research hösten 2020:

Darek Haftor, institutionen för informatik och media

Anders Isaksson, institutionen för medicinska vetenskaper

Åsa Johansson, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Matteo Magnani, institutionen för informationsteknologi

Carl Nettelblad, institutionen för informationsteknologi

Alexandra Segerberg, Statsvetenskapliga institutionen 

Ida-Maria Sintorn, institutionen för informationsteknologi

Fiona Skerman, Matematiska institutionen

Erik Zachrisson, institutionen för fysik och astronomi

                     

 

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin